ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ


Η ΟΙΕΛΕ δίνει σήμερα στη δημοσιότητα τη νομοθετική ρύθμιση που προωθεί προς ψήφιση το Υπουργείο Παιδείας για την ιδιωτική εκπαίδευση. Η ρύθμιση αυτή προβλέπει σημαντικές αλλαγές για τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
Στην αιτιολογική έκθεση της ρύθμισης περιλαμβάνονται τα επιχειρήματα του Υπουργείου Παιδείας για την αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Δείτε εδώ τη νομοθετική ρύθμιση.
Δείτε εδώ την αιτιολογική έκθεση.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web