ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/ΟΙΕΛΕ: Η Ιδιωτική Εκπαίδευση στην Ευρώπη σήμερα : Μόλις το 2,5% των σχολείων είναι αμιγώς Ιδιωτικά - ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΗ Μ.Κ.Ο. ΤΟ ΕCNAIS: ΕΧΕΙ ΑΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ!


Το Κλαδικό Ινστιτούτο ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/ΟΙΕΛΕ δημοσιεύει σήμερα στοιχεία για την ιδιωτική εκπαίδευση στην Ευρώπη, βασισμένα σε πρόσφατη έρευνα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ και σε διεθνείς θεσμικές και εκπαιδευτικές πηγές.
Τα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη διακρίνονται σε δύο κατηγορίες.
Α) Στα ιδρύματα με κρατική χρηματοδότηση που κατά κύριο λόγο ελέγχονται από την εκκλησία, από την αυτοδιοίκηση, ή από μη κερδοσκοπικούς φορείς όπου σε πολλές περιπτώσεις απαγορεύεται η καταβολή διδάκτρων (η μεγάλη πλειονότητα των ιδιωτικών σχολείων στην Ευρώπη). Τα σχολεία αυτά υπάγονται σε αυστηρότατο κρατικό έλεγχο. Τέτοιου τύπου ιδιωτικά σχολεία απαντώνται κυρίως στην Δυτική Ευρώπη και στη Σκανδιναβία
Β) Στα αμιγώς ιδιωτικά σχολεία που αποτελούν το 2,5% περίπου των σχολείων στην Ευρώπη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα ελληνικά ιδιωτικά σχολεία. Πολλά από τα λεγόμενα ανεξάρτητα ιδιωτικά σχολεία δεν εκδίδουν ισότιμους τίτλους σπουδών με τα δημόσια. Τέτοιου τύπου σχολεία απαντώνται κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα ερευνητικά στοιχεία του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/ΟΙΕΛΕ η ευθύνη της εποπτείας και της έκδοσης απολυτήριων τίτλων στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Ευρώπη ανήκει σχεδόν αποκλειστικά στα κράτη-μέλη. Σε χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία η νομοθεσία είναι εξαιρετικά αυστηρή αναφορικά με την αναγκαιότητα δημόσιου ελέγχου στα ιδιωτικά σχολεία. Ωστόσο, στα χρόνια της κρίσης σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία έγιναν νομοθετικές παρεμβάσεις που απορρύθμισαν πλήρως το νομοθετικό πλαίσιο και έχουν θέσει σε κίνδυνο τη νομιμότητα της έκδοσης των τίτλων σπουδών.
ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΗΣ Μ.Κ.Ο. ΕCNAIS


Αυτές τις ημέρες διεξάγεται στην Αθήνα το Συνέδριο μίας Μ.Κ.Ο. που ονομάζεται ΕCNAIS, η οποία εκπροσωπεί κατά κύριο λόγο τα λεγόμενα ανεξάρτητα (αμιγώς ιδιωτικά) σχολεία. Μερίδα των ΜΜΕ, των πολιτικών κομμάτων και των ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων χρησιμοποιεί το ΕCNAIS για να προσδώσει διεθνές κύρος στη συντονισμένη προσπάθεια για τη συνέχιση της νομοθετικής απορρύθμισης στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και τη διάλυση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, μέσω της ανακατανομής των πόρων και της κατεύθυνσης κρατικής χρηματοδότησης από τα δημόσια στα αμιγώς ιδιωτικά σχολεία.
Ωστόσο, η συγκεκριμένη Μ.Κ.Ο. δεν είναι αυτό που φαίνεται. Ενώ δηλώνουν ότι έχουν συμβουλευτικό status στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αποδεικνύονται από την έρευνά μας τα ακόλουθα:
1) Όχι μόνο δεν έχει συμβουλευτικό status στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά έχει αποβληθεί από αυτό το 2014 λόγω μη τήρησης των απαιτούμενων προϋποθέσεων!
2) Δεν διαθέτει συμβουλευτικό status στη Κομισιόν (τέτοιο status δεν υφίσταται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή), απλώς είναι εγγεγραμμένη σε μια λίστα Διαφάνειας μαζί με άλλες 6.000 περίπου Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Τα μέλη της δεν συμμετέχουν σε καμία ομάδα διαβούλευσης και σε καμία ομάδα ειδικών.
Κυρίως όμως το ΕCNAIS δεν αποτελεί κοινωνικό εταίρο στα διεθνή fora και δεν μπορεί να εκπροσωπήσει εργοδοτικούς φορείς, διότι είναι απλή Μ.Κ.Ο. και όχι εργοδοτική οργάνωση.
Η αμφιλεγόμενη αυτή Μ.Κ.Ο., που εκπροσωπεί κυρίως αμιγώς ιδιωτικά σχολεία, δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα lobby πίεσης επιχειρηματικών συμφερόντων σε διάφορες χώρες με ελάχιστη δυνατότητα παρέμβασης. Ωστόσο, στη χώρα όπου θάλλει η φαιδρά πορτοκαλέα, κάποιοι θα επιχειρήσουν να παρουσιάσουν τη συγκεκριμένη οργάνωση-φάντασμα ως αξιόπιστο διεθνή οργανισμό…
Επισυναπτόμενα έγγραφα:
1. Δείτε εδώ την Έρευνα ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/ΟΙΕΛΕ
2. Δείτε εδώ το απόσπασμα πρόσφατης Έρευνας του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για το προφίλ της ιδιωτικής εκπαίδευσης στις 28 χώρες της Ε.Ε.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web