ΥΠΟΠΤΕΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ


Η Ομοσπονδία έχει λάβει γνώση ενός περίεργου φαινομένου. Δεκάδες μαθητές μετεγγράφησαν μετά το Νοέμβριο του 2015 από δημόσια σε ιδιωτικά σχολεία. Οι μαθητές αυτοί φοιτούν  κατά κύριο λόγο στη τελευταία τάξη του Λυκείου.
Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε  κυρίως σε ιδιωτικό σχολείο των Ιωαννίνων. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε πως σε έλεγχο στις αρχές Φεβρουαρίου που πραγματοποίησε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο ΓΕΝΕΣΙΣ της πόλης, στην αίθουσα της Γ’ Λυκείου βρέθηκαν ελάχιστοι μαθητές.
 Το γεγονός των μαζικών αυτών μετεγγραφών έχει περιέργως (;) συμπέσει με την ανακοίνωση την ίδια περίοδο του Υπουργείου Παιδείας για τον τρόπο κτήσης του απολυτηρίου της Γ’ Λυκείου και την πλήρη αποσύνδεσή του από τις εισαγωγικές εξετάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Με λίγα λόγια, ο απολυτήριος βαθμός της Γ’ Λυκείου που αντιστοιχείται με το επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, που οδηγεί σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και σε εγγραφή σε ξένο πανεπιστήμιο εξαρτάται πλέον απολύτως από ενδοσχολικές διαδικασίες.
Με την πλήρη νομοθετική απορρύθμιση στην ιδιωτική εκπαίδευση έχουν ήδη παρατηρηθεί φαινόμενα παραχάραξης ενδοσχολικών διαδικασιών και έκδοσης παράνομων τίτλων σπουδών. Το φαινόμενο των μαζικών μετεγγραφών, επομένως, δημιουργεί έντονες ανησυχίες ότι κάποιοι επιδιώκουν να αποκτήσουν άκοπα, χωρίς καν να φοιτούν, άριστο βαθμό στο απολυτήριό τους για να το χρησιμοποιήσουν για ένταξη στην αγορά εργασίας ή για την περαιτέρω ακαδημαϊκή τους εξέλιξη.
Η Ομοσπονδία μας ζητά επειγόντως από τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάσουν τα στατιστικά στοιχεία του αριθμού μετεγγραφών του τρέχοντος σχολικού έτους, για να διαπιστωθεί εάν το φαινόμενο αυτό απαντάται και σε άλλες περιφέρειες. Ζητά, επίσης, να γίνουν αναλυτικοί έλεγχοι στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια του Νομού Ιωαννίνων. Είναι αναγκαίο να μπει φραγμός στην αλλοίωση του δημόσιου αγαθού της εκπαίδευσης και στην καταστρατήγηση της ισονομίας των μαθητριών/ών.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web