Κρίσιμη συνάντηση - χωρίς συμφωνία - του Προεδρείου της ΟΙΕΛΕ με τον Διευθυντή Σπουδών Δ.Ε. του Υπ. Παιδείας κο. Μποφυλάτο


Κρίσιμες συναντήσεις πραγματοποίησε πριν από λίγο το Προεδρείο της ΟΙΕΛΕ με τους Διευθυντές Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας κ.κ. Κουφόπουλο και Μποφυλάτο. Ενώ η συνάντηση με τον Διευθυντή Σπουδών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ήταν εξαιρετική και παρατηρήθηκε πλήρης ταύτιση απόψεων προκειμένου να μην υπάρξουν απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών, δυστυχώς η συνάντηση με τον Διευθυντή Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν κατέληξε σε συμφωνία. Η Ομοσπονδία επεσήμανε ως ιδιαίτερα αρνητική την ανεξήγητη καθυστέρηση έκδοσης Υ.Α. για το θέμα της κάλυψης ωραρίου ιδιωτικών εκπαιδευτικών που εργάζονται σε εργαστήρια πληροφορικής και φυσικών επιστημών,  καθώς και συναδέλφων ειδικοτήτων που χάνουν ώρες από την εφαρμογή του νέου ωρολόγιου προγράμματος.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης προέκυψαν σημαντικές διαφωνίες και ο κ. Μποφυλάτος δήλωσε στους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας πως για το θέμα της κάλυψης ωραρίου ισχύει το άρθρο 14α του νόμου 4386/2016. Η ΟΙΕΛΕ επιφυλάσσεται να μελετήσει το ζήτημα και ζητά, μέχρι την πλήρη διευκρίνιση του θέματος και προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών, να ισχύσει το σύνολο του νόμου για το θέμα της κάλυψης ωραρίου και για την ιδιωτική εκπαίδευση. Υπενθυμίζουμε  ότι για κάλυψη ωραρίου των δημοσίων εκπαιδευτικών προβλέπεται,  μεταξύ άλλων, από το άρθρο και παροχή διοικητικών υπηρεσιών.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web