Ο κόσμος της εργασίας αγκαλιάζει τους πρόσφυγες – Δράσεις του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για την εκπαιδευτική υποστήριξη των προσφύγων και αιτούντων άσυλο.


Το οργανωμένο κίνημα της εργασίας στην Ελλάδα αγκαλιάζει τους πρόσφυγες. Για μια ακόμη φορά το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, αποδεικνύοντας ότι το συνδικαλιστικό κίνημα και οι εκπαιδευτικές του δομές βρίσκονται στην κοινωνική πρωτοπορία αντιμετωπίζοντας ένα φλέγον ζήτημα για την χώρα μας.
Είναι εύλογο ότι χιλιάδες πρόσφυγες που έχουν φτάσει στην Ελλάδα δεν έχουν ανάγκη μόνο τροφής και κατοικίας, αλλά χρειάζονται εκπαίδευση και κατάρτιση προκειμένου να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο και να αποφευχθεί ο κίνδυνος περιθωριοποίησης και γκετοποίησης. Για αυτό το λόγο το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το ΥΠΠΕΘ κατάρτισαν ένα σχέδιο εθελοντικής δράσης που περιλαμβάνει προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, προγράμματα ψηφιακού σχεδιασμού, προγράμματα ενημέρωσης για γονείς πρόσφυγες, προγράμματα ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών και σχολικής κοινότητας και στοχευμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Επιπλέον έχουν αναπτυχθεί σε εθελοντική βάση δίγλωσσος οδηγός επιβίωσης για πρόσφυγες, ηλεκτρονικά λεξικά και σχετικά applications για smartphones και εκπαιδευτικό υλικό.
Υπάρχει η βούληση οι δράσεις αυτές να επεκταθούν, με στόχο την ομαλή ένταξη των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία.
Δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web