Όργιο μαύρης εργασίας και φοροδιαφυγής σε Ιδιωτικά Σχολεία στη Βόρεια Ελλάδα – Μόλις το 10% δηλώνουν τις απογευματινές δραστηριότητες στο κράτος.


ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΖΗΤΑ Η ΟΙΕΛΕ
Στην πρόσφατη επίσκεψή του σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ διαπίστωσε ότι μόλις το 10% των ιδιωτικών σχολείων της περιοχής δηλώνει στο κράτος τις απογευματινές δραστηριότητες (λίστα δραστηριοτήτων, εργαζόμενους, αριθμό μαθητών), όπως προβλέπει το άρθρο 28 παρ. 11 του Ν. 4415/2016 και η ΑΠ 154892/Ε1/22-9-2016 διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας. Με αυτό τον τρόπο το όργιο φοροδιαφυγής και μαύρης εργασίας στην ιδιωτική εκπαίδευση συνεχίζεται, καθώς πολλοί σχολάρχες – κατά την πάγια τακτική τους – γράφουν τους νόμους στα παλιότερα των υποδημάτων τους και δεν καταθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Η πρακτική αυτή δεν είναι καινούρια, καθώς όπως είχε δείξει έρευνα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ του 2013 σε μεγάλο δείγμα 500 περίπου εκπαιδευτικών, μόνο το 3% (!) των συναδέλφων μας αμείβεται γι’ αυτές τις δράσεις!
Αποφεύγοντας την κατάθεση των στοιχείων αυτών οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες διεξάγουν τις εκτός υποχρεωτικού ωρολόγιου προγράμματος δραστηριότητες με αδήλωτο (και συχνά χωρίς τα απαιτούμενα προσόντα) προσωπικό που είτε δεν αμείβεται καθόλου, είτε παίρνει ελάχιστα χρήματα ανά ώρα. Η πρακτική αυτή χαρίζει εκατομμύρια ευρώ ετησίως στους επιχειρηματίες που παρανομούν και αποβαίνει εις βάρος των γονέων, των μαθητών και των εργαζόμενων.
Η ΟΙΕΛΕ ζήτησε την άμεση παρέμβαση των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας για το ζήτημα, ώστε να σταματήσει το όργιο ανομίας και η αιμορραγία των ταμείων του κράτους από την αντικοινωνική και έκνομη συμπεριφορά ενός κλαμπ προνομιούχων επιχειρηματιών και να παραπεμφθούν αυτοί άμεσα στη δικαιοσύνη. Επειδή είναι σχεδόν βέβαιο ότι το νόμο αρνούνται να εφαρμόσουν σχολάρχες σε ολόκληρη τη χώρα, η Ομοσπονδία ζήτησε οι έλεγχοι να πραγματοποιηθούν σε πανελλαδική κλίμακα.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web