Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος νόμος για την ιδιωτική εκπαίδευση! Ν.4415/2016

Αποτέλεσμα εικόνας για εθνικό τυπογραφείο"Πήρε ΦΕΚ" ο νέος νόμος. Πλέον, ο Ν.4415/2016 γίνεται γνώμονας για μια νέα περίοδο στην ιδιωτική εκπαίδευση που βγαίνει από το μεσαιωνικό τούνελ των νεοφιλελεύθερων πρακτικών. Όλοι οι συνάδελφοι οφείλουμε να "απομνημονεύσουμε" σαν καλοί μαθητές τα άρθρα 28, 29 και 30 που επαναφέρουν την Συνταγματική Νομιμότητα στα ιδιωτικά σχολεία, αλλά και τα φροντιστήρια.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web