Οι αλλαγές του νέου νόμου 4415/2016 όσον αφορά την μείωση τμημάτων ή τάξεων στα ιδιωτικά σχολεία

Αποτέλεσμα εικόνας για αξιοπρέπεια Πολλοί συνάδελφοι, τώρα που καταρτίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα στα σχολεία, επικοινωνούν με τον ΣΙΕΛΒΕ θέτοντας ερωτήματα γύρω από το θέμα του ωραρίου τους στην περίπτωση κατάργησης τμημάτων ή τάξεων. 
Σας υπενθυμίζουμε, λοιπόν, ότι βάσει του εδαφίου γ) της παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 4415/2016 (Α' 159)«Η σύμβαση αορίστου χρόνου είναι δυνατόν να καταγγελθεί εξαιτίας … γ) Κατάργηση τάξεων και τμημάτων τάξεων. Στην περίπτωση αυτή είναι επιτρεπτή η απόλυση αυτών που έχουν τη μικρότερη προϋπηρεσία στην εκπαίδευση και μηδενίζεται το ωράριό τους. Από τις απολύσεις αυτές εξαιρούνται οι διδάσκοντες που είναι και ιδιοκτήτες των σχολείων.
 […]
Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμημάτων, καθώς και σε αν οι ώρες διδασκαλίας ενός μαθήματος δεν επαρκούν προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν το ωράριο του διοριστηρίου τους, ανατίθενται στους εν λόγω εκπαιδευτικούς, άλλες σχολικές δράσεις και δραστηριότητες σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, όπως ιδίως, ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας, συντονισμός κλάδου ή άλλης ομάδας εκπαιδευτικών, διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων δράσεων, ανάθεση ωρών ως υπευθύνων εργαστηρίων ή διοικητικό έργο, προκειμένου να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο.»

Όπως γίνεται σαφές, στην περίπτωση κατάργησης τμημάτων ή τάξεων συμπληρώνεται το πλήρες ωράριο των παλαιότερων στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών και μπορούν να απολυθούν (μετά από απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου ΚΥΣΠΕ  ή ΚΥΣΔΕ που θα ελέγξει αν  πράγματι υπάρχει μείωση τμημάτων ή τάξεων) μόνον όσοι το ωράριό τους μηδενίζεται. Όσων το ωράριο δεν μηδενίζεται δεν απολύονται, αλλά το σχολείο είναι υποχρεωμένο να τους αναθέσει άλλα καθήκοντα (όπως αυτά περιγράφονται πιο πάνω, στον νόμο) μέχρι την συμπλήρωση του ωραρίου που προβλέπει το διοριστήριό τους.
Δείτε εδώ και την σχετική εγκύκλιο που εκδόθηκε στις 9-9-2016 για το ζήτημα αυτό.

Συνάδελφοι,
μετά από πολλούς αγώνες και θυσίες οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί καταφέραμε να ψηφιστεί ένας νόμος - σταθμός για το λειτούργημα στο οποίο υπηρετούμε. Ας διεκδικήσουμε την εφαρμογή του στα σχολεία μας.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web