ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ: ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ Ή ΝΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που μόλις υπεγράφη, απαγορεύεται πλέον συνταξιούχοι να διδάσκουν, ή να κατέχουν θέση ευθύνης (διευθυντική, θέση επικεφαλής τομέα, συντονιστή, υπεύθυνου επιμόρφωσης κ.λπ.) σε ιδιωτικό σχολείο.
Τούτο έχει δύο σημαντικές επιπτώσεις στο χώρο μας. Αφενός μεν σε αρκετές περιπτώσεις συνταξιούχοι, λόγω του ότι «ανασύρθηκαν» στην ενεργό δράση και μισθοδοτούνταν, χρησιμοποιούνταν ως πολιορκητικός κριός του σχολάρχη (όπως συνέβη με τη δήθεν «αξιολόγηση» στα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη), αφετέρου δε δίδεται πλέον η δυνατότητα σε άνεργους εκπαιδευτικούς να δουλέψουν σε σχολεία και σε νέους ανθρώπους, εν ενεργεία, να διεκδικήσουν την εξέλιξή τους. Ελπίζουμε, βέβαια, να θεσμοθετηθεί επιτέλους ο τρόπος εξέλιξης ενός εκπαιδευτικού και να μην είναι αποκλειστική ευθύνη του σχολάρχη.
Καλούμε τους συναδέλφους που γνωρίζουν για την ύπαρξη συνταξιούχων σε θέση ευθύνης σε ιδιωτικά σχολεία να καταγγείλουν άμεσα το φαινόμενο στην Ομοσπονδία.
Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web