Στατιστικά στοιχεία για τα Ιδιωτικά Γυμνάσια και Λύκεια από το 2010 έως σήμερα


Επισημαίνεται ότι για τα σχολικά έτη 2014-15 και 2015-16 δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία λόγω της κατάργησης της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης από τον Κ. Αρβανιτόπουλο. Για την περσινή σχολική χρονιά πλήρη στοιχεία υπάρχουν μόνο για τα Λύκεια καθώς τα ιδιωτικά σχολεία τα  καταχώρησαν υποχρεωτικά στο My School  λόγω της συμμετοχής των μαθητών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Αντίθετα, πολλά ιδιωτικά σχολεία δεν καταχώρησαν τα αντίστοιχα στοιχεία για τα Γυμνάσια, τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Τη φετινή σχολική χρονιά τα στοιχεία είναι πλήρη διότι η καταχώρησή τους στο My School  είναι πλέον υποχρεωτική για όλα τα ιδιωτικά σχολεία.
Επειδή έγινε μεγάλη συζήτηση για τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα ιδιωτικά σχολεία καθώς οι δυνάμεις της ασύδοτης αγοράς προωθούν ιδιωτικά συμφέροντα με κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο, δημοσιεύουμε τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια από το 2010 έως σήμερα.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web