Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς σε Ιδιωτικά Σχολεία, Φροντιστήρια Δ.Ε. και Κέντρα Ξένων Γλωσσών την επέτειο του Πολυτεχνείου


Παραλάβαμε την εγκύκλιο (Α.Π. Φ1/193634/ΓΔ4/14-11-2016) του Υπουργείου Παιδείας που αναφέρεται στις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα σε σχολεία ΠΕ και ΔΕ (άρα και στα ιδιωτικά σχολεία) τη 17η Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, την ημέρα εκείνη δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, αλλά ενημερωτικές εκδηλώσεις για τη σημασία της επετείου, της αντιδικτατορικής δράσης και της Εθνικής Αντίστασης.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Δ.Ε. ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Για τα Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ισχύει η εγκύκλιος (Α.Π.. 41919/909/04-11-2016) του Υπουργείου Εργασίας που αναφέρει ότι η 17η Νοεμβρίου είναι ΑΡΓΙΑ και ότι οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τις αποδοχές που τους αναλογούν βάσει προγράμματος.
Η ΟΙΕΛΕ ζητά από τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών να ενημερώσουν άμεσα την Ομοσπονδία ή τα Πρωτοβάθμια Σωματεία σε περίπτωση που κάποιο από αυτά λειτουργήσει, ώστε να κινηθεί αρμοδίως.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web