Ελευθερία απολύσεων και "ελευθερία" παρανομιών ταυτίζονται για μερικούς σχολάρχες!

Αποτέλεσμα εικόνας για σχολάρχεςΘλιβερές για μια ακόμη φορά διαπιστώσεις παρανομιών μεγάλου ιδιωτικού σχολείου της Θεσσαλονίκης ήρθαν στο φως ώστε να επιβεβαιώσουν την αδήριτη ανάγκη εποπτείας και ελέγχου της ιδιωτικής εκπαίδευσης από την Πολιτεία. Εκπρόσωποι του συλλόγου μας διαπίστωσαν σοβαρότατα κενά νομιμότητας τόσο στην λειτουργία του σχολείου, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν, όσο και στην υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών. Το σχολείο λειτουργούσε χωρίς θεωρημένο από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης ωρολόγιο πρόγραμμα, ενώ εμφανίζονται να διδάσκουν εκπαιδευτικοί χωρίς το προβλεπόμενο από την υπηρεσία διοριστήριο έγγραφο! Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, έχουν εκδοθεί τίτλοι σπουδών που «βρίσκονται στον αέρα», οι γονείς δεν ξέρουν ποιοι, εντέλει, διδάσκουν στα παιδιά τους και αν έχουν τα τυπικά από τον νόμο προσόντα, υπάρχουν αόρατοι «εκπαιδευτικοί», τα ασφαλιστικά ταμεία χάνουν εισφορές και ανεβάζουν τα ελλείμματά τους, κι όλα αυτά γιατί κάποιοι ιδιοκτήτες εννοούν την εκπαίδευση ως εμπόρευμα.

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουμε να καταγγέλλουμε κάθε απόπειρα παράβασης του νόμου, ιδιαίτερα για τους ντόπιους «βραχίονες» της ξένης επιτροπείας.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web