ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΥΡΙΟ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ


Η Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. απέστειλε σήμερα δημόσια επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας με αφορμή την αυριανή παρουσίαση του προγραμματικού του σχεδιασμού σε συνέντευξη τύπου.
 Η Ομοσπονδία καταγράφει τις βασικές της θέσεις για την Παιδεία και τις άμεσες προτεραιότητες για το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή η συνάντηση του Δ.Σ. της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. με τον κ. Γαβρόγλου.
 Ακολουθεί η επιστολή της Ομοσπονδίας:
Κύριε Υπουργέ,
Εν όψει της κατάθεσης των βασικών προγραμματικών σας στόχων για την Eκπαίδευση αύριο σε συνέντευξη τύπου και επειδή δεν μπορέσαμε να σας συναντήσουμε από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων σας, καταθέτουμε σήμερα συνοπτικά τις θέσεις της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. για τα σημαντικά θέματα που απασχολούν την ιδιωτική εκπαίδευση και το χώρο της Παιδείας γενικότερα.
Η Ομοσπονδία έχει συγκεκριμένες αρχές και διατυπώνει διαχρονικά ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις για την Παιδεία. Συμμετέχει σε κάθε διάλογο που είναι έντιμος και ανοιχτός, που αποβλέπει στη σύνθεση και στην τεκμηρίωση των θέσεων, που πάνω απ’ όλα πραγματοποιείται σε συνθήκες απόλυτου σεβασμού και λειτουργίας των θεσμών, αποβλέποντας στην προαγωγή του δημόσιου συμφέροντος.
Θέση μας, προερχόμενη από πολυετή ερευνητική και πολιτική μας εργασία, είναι ότι το εκπαιδευτικό σύστημα έχει αναπτυχθεί με βασικές κατευθυντήριες γραμμές και δεν ακολουθεί συγκριμένες και δομημένες σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού επιλογές που να αναγνωρίζουν στο σύστημα οριζόντιες και κατακόρυφες συνιστώσες (συστημική προσέγγιση). Η συστημική προσέγγιση της εκπαίδευσης προϋποθέτει την χάραξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού με ενιαίο όραμα, μεθοδολογία και στόχευση των δράσεων που διαπερνούν κατακόρυφα όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, τους τομείς ευθύνης, τους τομείς σπουδών, τους τομείς ευθύνης και τους τύπους σχολείων, προκειμένου να διασφαλιστούν στο μέγιστο βαθμό η ποιότητα, η συνέχεια και η συνοχή των υποσυστημάτων και των μερών και, τελικά, του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος.
Ειδικότερα, στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης η χρόνια ανομία και οι συνθήκες αδιαφάνειας έχουν προκαλέσει σημαντικά πλήγματα τόσο στην ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών όσο και στα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Η ψήφιση του Ν. 4415/2016 από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αποτελεί ελπιδοφόρα αφετηρία αναστροφής της κατάστασης και αποκατάστασης της συνταγματικής νομιμότητας στην ιδιωτική εκπαίδευση, όμως το μεγάλο ζητούμενο είναι η εφαρμογή του. Ο Σύνδεσμος των ιδιοκτητών έχει δώσει εντολή στα μέλη του να μην τηρούν τις διατάξεις του νόμου, ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά τη δήλωση των εκτός ωρολογίου προγράμματος δραστηριοτήτων, προκειμένου να τον καταστήσουν ανενεργό. Θεωρούμε ότι αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας η υπεράσπιση του νομοθετήματος που ψηφίστηκε με την ευρεία συναίνεση/ανοχή της πλειοψηφίας της Βουλής κόντρα σε ένα πολιτικοοικονομικό και μηντιακό κατεστημένο που μάχεται λυσσαλέα κάθε μεταρρύθμιση προς όφελος του δημόσιου αγαθού της Παιδείας και επιδιώκει την πλήρη απόσυρση της κρατικής εποπτείας από την εκπαίδευση προκειμένου αυτή να καταστεί είδος εμπορίου απευθυνόμενο στους ολίγους.
Πέρα από την αναγκαιότητα εφαρμογής του Ν. 4415/2016, θεωρούμε ότι επείγει, σε σχέση με την ιδιωτική εκπαίδευση, η υλοποίηση των ακόλουθων καίριων θεμάτων:
  • Η άμεση επανασύσταση της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας, για να υπάρχει συστηματική εποπτεία όλων των δομών της από την πολιτεία.
  • Η αποκατάσταση της διαδικασίας υπογραφής συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όλο το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
  • Η εντατικοποίηση των ελέγχων στα ιδιωτικά σχολεία, όχι μόνο για την εφαρμογή του υφιστάμενου νόμου, αλλά και για άλλα σοβαρά ζητήματα, όπως ο έλεγχος της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας των ιδιοκτητών τους, η διαπίστωση μαύρης εργασίας, οι παράνομες, μονομερείς τροποποιήσεις των συμβάσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, η παραχάραξη βαθμολογιών και ωρολόγιων προγραμμάτων κ.λπ..
  • Η πλήρης αναγνώριση της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση εκπαιδευτικών που σήμερα υπηρετούν ως αναπληρωτές σε δημόσια σχολεία για την βαθμολογική και μισθολογική τους κατάταξη.
  • Η συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας με αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας για την αντιμετώπιση γενικευμένων φαινομένων αδήλωτης εργασίας και φοροδιαφυγής στο χώρο των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
  • Η άμεση παρέμβαση του Υπουργείου για την εξυγίανση του χώρου πιστοποίησης στους τομείς της πληροφορικής και των ξένων γλωσσών, που σήμερα αποτελούν εστία διαφθοράς και σκανδάλων, με αποτέλεσμα να εκδίδονται εικονικοί τίτλοι επί πληρωμή και να αλλοιώνονται οι διαδικασίες εισόδου στην αγορά εργασίας με θύματα χιλιάδες νέους ανθρώπους
Η ιδιωτική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό τμήμα του εκπαιδευτικού χώρου. Αύριο περίπου 55.000  εκπαιδευτικοί θα αναμένουν από τον Υπουργό Παιδείας σαφείς θέσεις για τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν τον κλάδο τους και επηρεάζουν άμεσα τη δική τους καθημερινότητα, το μέλλον των εκπαιδευτικών οργανισμών στους οποίους εργάζονται και,κυρίως, το μέλλον των μαθητών τους.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web