Εγκύκλιος για τις άδειες δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών


Εξεδόθη από το Υπουργείο Παιδείας εγκύκλιος που αναφέρεται στις νόμιμες άδειες που δικαιούνται οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι άδειες αυτές ισχύουν και για τους νόμιμα διορισμένους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Δείτε εδώ την εγκύκλιο.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web