ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ – ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Όπως ενημερώσαμε, η ΟΙΕΛΕ έλαβε γνώση κειμένου για τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης στο εκπαιδευτήριο Κολλέγιο Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη.
Η Ομοσπονδία ζήτησε με έγγραφό της από τους Διευθυντές των σχολείων να αποσύρουν το κείμενο που, μεταξύ άλλων, μιλούσε για διασύνδεση της διαδικασίας αξιολόγησης με την υπηρεσιακή εξέλιξη των εκπαιδευτικών κατά παράβαση του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας! Το έγγραφο αυτό κοινοποιήθηκε στους Διευθυντές Εκπαίδευσης που ανήκει στο σχολείο.
Ο Διευθυντής Δ.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης κ. Αποστολίδης παρενέβη άμεσα ζητώντας να μην τεθεί καν προς συζήτηση το έγγραφο, διότι μια τέτοια πράξη συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Το κείμενο, όπως ενημερωθήκαμε, τελικά αποσύρεται.
Η Ομοσπονδία είναι υποχρεωμένη για μια ακόμη φορά να αναφέρει ότι οι διαδικασίες πιστοποίησης της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχουν τα ιδιωτικά σχολεία θα πρέπει να εποπτεύονται από δημόσια αρχή, όπως συμβαίνει παντού στην Ευρώπη. Κάθε άλλη εξωθεσμική διαδικασία κρύβει σκοπιμότητες που βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web