ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΜΗΝΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ – ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


Δεκάδες καταγγελίες έχουν φτάσει στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας για απειλές απολύσεων εναντίον ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Η συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων αφορά νεοδιόριστους συναδέλφους με σύμβαση διετίας σε μικρά κατά κύριο λόγο σχολεία, όπου οι ιδιοκτήτες τους καλούν και τους προτείνουν παράνομα (δεν επιτρέπεται καταγγελία σύμβασης κατά τη διάρκεια σύμβασης ορισμένου χρόνου)να τους απολύσουν τώρα με την υπόσχεση ότι θα τους επαναπροσλάβουν το Σεπτέμβριο, προκειμένου να μην τους πληρώσουν τους καλοκαιρινούς μήνες.
Επίσης, υπάρχει σειρά καταγγελιών για συναδέλφους που παραμένουν απλήρωτοι εδώ και μήνες. Η Ομοσπονδία έχει ήδη κάνει τις απαραίτητες κινήσεις για να αποκατασταθεί η νομιμότητα, να λήξει η οικονομική ομηρία των εκπαιδευτικών και να τεθούν προ των πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών τους οι υπεύθυνοι.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Επειδή υπάρχουν πολλές ερωτήσεις από τους συναδέλφους, δημοσιεύουμε σήμερα ερμηνεία των διατάξεων που ισχύουν με βάση τη νέα νομοθεσία, ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια παρερμηνειών.
Α. ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕ ΔΙΕΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου (δύο έτη). Ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση αναιτιολόγητα μόνο στο τέλος της διετίας(31 Αυγούστου) και να καταβάλλει την προβλεπόμενη αποζημίωση των δύο μηνών (δύο μικτοί μισθοί). Τέλος διετίας ορίζεται η 31η Αυγούστου του δεύτερου χρόνου της σύμβασης (πχ, αν η σύμβαση ξεκινά την 1-9-2016, μπορεί να καταγγελθεί μόνο την 31-8-2018). Σε περίπτωση που η σύμβαση δεν καταγγελθεί, μετατρέπεται αυτόματα σε αορίστου χρόνου.
Επαναλαμβάνουμε ότι μια σύμβαση ορισμένου χρόνου (κλειστή) δεν μπορεί να καταγγελθεί κατά τη διάρκειά της, παρά μόνο εάν συντρέχει εξαιρετικά σοβαρός λόγος (αξιόποινη πράξη κ.λπ.).

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Έχουμε δύο κατηγορίες σύμβασης που παραπέμπονται προς εξέταση σε επιτροπή. Η κατηγορία της διαταραχής εκπαιδευτικού κλίματος και η κατηγορία «διδακτικής, παιδαγωγικής ανεπάρκειας ή επαγγελματικής ασυνέπειας»που θα μας απασχολήσει σε δύο χρόνια από σήμερα.
Οφείλουμε εδώ να ενημερώσουμε πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση ότι, σε σχέση με το Ν. 4415/2016, έχει αλλάξει η σύνθεση της επιτροπής που ελέγχει τις καταγγελίες. Τα υπηρεσιακά συμβούλια του Υπουργείου Παιδείας αντικαθίστανται από μια ανεξάρτητη αρχή, μια Επιτροπή δηλαδή που απαρτίζεται από τρεις Πρωτοδίκες που υπηρετούν στο Τμήμα Εργατικών Διαφορών του Πρωτοδικείου Αθηνών και ορίζονται από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου.. Δικαίωμα συμμετοχής στην επιτροπή αυτή έχουν με δικαίωμα λόγου, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας εκπρόσωπος της ΟΙΕΛΕ και ένας της αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής οργάνωσης (σήμερα είναι ο Σύνδεσμος των Ιδιοκτητών – ΣΙΣ).Η απόφαση πρέπει να ληφθεί υποχρεωτικά εντός 90 ημερών από την καταγγελία. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν στη συνέχεια να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια (σε δεύτερο βαθμό).Ο εκπαιδευτικός μέχρι τη λήψη της απόφασης της Επιτροπής παραμένει στο σχολείο του!

Οι αποζημιώσεις απόλυσης και συνταξιοδότησης για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς δυστυχώς άλλαξαν και είναι αυτές που ισχύουν γενικά στον ιδιωτικό τομέα.
Τι συμβαίνει με την κάθε κατηγορία:
Α) ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Το συγκεκριμένο είδος καταγγελιών σύμβασης θα μας απασχολήσει άμεσα. Ο εργοδότης, όπως προβλέπει και ο προηγούμενος Νόμος 4415/2016, οφείλει να συντάξει επαρκώς αιτιολογημένη έκθεση για να στηρίξει την καταγγελία σύμβασης λόγω διαταραχής του εκπαιδευτικού κλίματος.
Β) ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ/ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑΣ
Αυτό το είδος καταγγελιών σύμβασης θα μας απασχολήσει σε δύο έτη από σήμερα, όπως γίνεται σαφές πιο κάτω.Η καταγγελία στηρίζεται, δε, σε δύο (2) τουλάχιστον εκθέσεις που αφορούν δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενα διδακτικά έτη βάσει κριτηρίων που καθορίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) εκ των οποίων η πρώτη συντάσσεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο και η δεύτερη συντάσσεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, ο οποίος προσθέτει συμπληρωματική έκθεση εφόσον το κρίνει σκόπιμο και οπωσδήποτε στην περίπτωση που η γνώμη του διαφέρει από αυτή του Διευθυντή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Στην περίπτωση της κατάργησης τάξης, ή τμημάτων επιτρέπεται η απόλυση των νεότερων στην εκπαίδευση μόνο αν μηδενίζεται το ωράριό τους. Αν δε μηδενίζεται, το σχολείο είναι υποχρεωμένο να καλύψει το διοριστήριο του εκπαιδευτικού με άλλες σχολικές δράσεις και δραστηριότητες, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, όπως ιδίως, ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας, συντονισμός κλάδου ή άλλης ομάδας εκπαιδευτικών, διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων δράσεων, ανάθεση ωρών ως υπευθύνων εργαστηρίων ή και διοικητικό έργο.
Οι υπόλοιπες κατηγορίες καταγγελιών σύμβασης ιδιωτικών εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου είναι:
  • κατάργηση σχολείου
  • συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας
  • σωματική ή πνευματική ανικανότητα, που διαπιστώνεται από υγειονομική επιτροπή του Δημοσίου
  • συμπλήρωση χρόνου υπηρεσίας που θεμελιώνει πλήρη συνταξιοδότηση
  • πειθαρχική ποινή απόλυσης για βαριές παραβιάσεις της νομοθεσίας που επιβάλλεται από το οικείο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΣΟΧΗ:Με βάση τη Γνωμοδότηση 266/2014 του ΝΣΚ, καμία απόλυση ιδιωτικού εκπαιδευτικού δεν μπορεί να υλοποιηθεί πριν από τη λήξη του σχολικού έτους. Αυτό σημαίνει ότι οι καταγγελίες σύμβασης φέρουν έννομο αποτέλεσμα την 31η Αυγούστου κάθε σχολικής χρονιάς.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web