Σε πολύ καλό κλίμα η συνάντηση ΟΙΕΛΕ – ΣΙΕΛΒΕ με τον Γενικό Πρόξενο της Γαλλίας στην Θεσσαλονίκη. Κοινή πεποίθηση η τήρηση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας στο Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.


Σε πολύ καλό κλίμα η συνάντηση ΟΙΕΛΕ – ΣΙΕΛΒΕ με τον Γενικό Πρόξενο της Γαλλίας στην Θεσσαλονίκη. Κοινή πεποίθηση η τήρηση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας στο Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.Σε μια συνάντηση που διήρκεσε πλέον της μίας ώρας ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ και το προεδρείο του ΣΙΕΛΒΕ συζήτησαν διεξοδικά με τον Γεν. Πρόξενο της Γαλλίας στην Θεσσαλονίκη κ.  Philippe Ray και τους υπευθύνους του Γαλλικού Σχολείου κκ. Philippe Marsé και Sandra Rouvière ζητήματα που αφορούν την λειτουργία του σχολείου. Αντηλλάγησαν απόψεις με πνεύμα ειλικρίνειας και διευκρινίστηκαν θέματα που κατέτειναν στον κοινό τόπο πιστής τήρησης της νομοθεσίας που διέπει την λειτουργία των ιδιωτικών και ξένων σχολείων.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web