ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 1/1/2018


(Πηγή:δημοσίευμα αιρετού μέλους του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας κ. Πάνου Κατσούλα)
Επειδή πολλοί συνάδελφοι ρωτούν για τα μισθολογικά, μετά το «ξεπάγωμα» της διετίας 2016-17, παραθέτουμε ένα κείμενο του αιρετού μέλους του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας Πάνου Κατσούλα που θεωρούμε ότι απαντά σε πολλές απορίες.
«Για τη μισθολογική εξέλιξη με τη νέα χρονιά : ενεργοποίηση εκ νέου από 1.1.2018 της μισθολογικής εξέλιξης:
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4354/2015 (ισχύον μισθολόγιο) από 1.1.2018 ενεργοποιείται εκ νέου η μισθολογική εξέλιξη, που είχε παγώσει από 1.1.2016 – έως και 31.12.2017 δηλ για μία 2ετία, η οποία δυστυχώς χάνεται οριστικά. Θα υπολογιστεί και ο πλεονάζων χρόνος που προέκυψε την 31.12.2015 με την κατάταξη στο ισχύον μισθολόγιο. Δηλ αν είχε κάποιος προϋπηρεσία μέχρι 31.12.2015, που έγινε η κατάταξη με το ισχύον μισθολόγιο, π.χ. 15 χρόνια – 3 μήνες και 12 ημέρες. Όι 3 μήνες και 12 ημέρες είναι χρόνος που πλεονάζει και επομένως σε 20 μήνες και 18 ημέρες που αρχίζουν να μετράνε από 1.1.2018 θα πάρει το επόμενο ΜΚ με την αύξηση που συνεπάγεται.
Το κάθε ΜΚ προκύπτει αν στο προηγούμενοπροστεθούν 59 ευρώ (είναι το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού:780 Χ1,40 για τους ΠΕ Χ0,0540 για τους ΠΕ = 58,968). Το προστιθέμενο ποσό στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ για αυτό το λόγο το 58,968 γίνεται 59.
Ακολουθεί το σχετικό άρθρο του νόμου:
Αρθρο 26 Μεταβατικές διατάξεις – Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων υπαλλήλων 1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα,το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί από το φορέα αυτόν, μέχρι και στις 31.12.2015. 2. Μετά τη μισθολογική κατάταξη της προηγούμενης παραγράφου, η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων αναστέλλεται μέχρι τις 31.12.2017. Από 1.1.2018 η μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιείται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 συνυπολογιζόμενου και του τυχόν πλεονάζοντος χρόνου, που είχε υπολογισθεί κατά την αρχική κατάταξη, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου μέχρι τις 31.12.2017
Τις επόμενες μέρες θα δημοσιεύσουμε νέο κείμενο με διευκρινίσεις. Μπορείτε να απευθύνετε ερωτήματα στο mail της Ομοσπονδίας (oieleomospondia@gmail.com) ,ή - εναλλακτικά - να στείλετε μήνυμα στη σελίδα της ΟΙΕΛΕ στο facebook.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web