ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ: ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧOΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ «ΤΡΥΠΑ» ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ


Φαίνεται ότι, παρά την έλλειψη διαλόγου, το Υπουργείο Παιδείας ευαισθητοποιήθηκε απέναντι στις συνεχείς καταγγελίες που το τελευταίο χρονικό διάστημα εξέδιδε η ΟΙΕΛΕ για την απουσία ελέγχου των πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εντός ή εκτός του 40ωρου εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος λειτουργιάς των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων. Η Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, λίγες εβδομάδες μετά την ενημερωτική επίσκεψη κλιμακίου ΟΙΕΛΕ-ΣΙΕΛ για τα σοβαρότατα προβλήματα του χώρου, εξέδωσε εγκύκλιο οδηγία προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με την οποία τις καλεί, μέχρι την Τρίτη, 23/1/2018, να ενημερώσουν το Υπουργείο για:
(α) Το πλήθος των πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που δήλωσε κάθε ιδιωτική σχολική μονάδα αρμοδιότητάς τους κατά το τρέχον σχολικό έτος,
(β) τον αριθμό των εκπαιδευτικών – διδασκόντων που υλοποιούν τις ανωτέρω πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, και
(γ) εάν κατόπιν του σχετικού ελέγχου νομιμότητας (ως προς το πρόγραμμα σπουδών και το παιδαγωγικό περιεχόμενο της διδασκαλίας) των εν λόγω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων διαπιστώθηκαν αποκλίσεις (ως προς τη νομιμότητα) και σε καταφατική περίπτωση, τι είδους και πώς θεραπεύτηκαν.
Όπως έχουμε δημόσια ανακοινώσει, λιγότερο από το 15% των ιδιωτικών σχολείων έχουν δηλώσει κάθε είδους πρόσθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα πέραν του ωρολογίου προγράμματος, μαζί με τον αριθμό των τμημάτων, των μαθητών και των διδασκόντων. Οφείλουμε, βέβαια, να σημειώσουμε εδώ ότι είναι λίγα τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που έχουν ελεγχθεί για τις δράσεις τους και είναι απαραίτητο οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης άμεσα να προχωρήσουν σε έλεγχο, για να καταγραφούν όλα τα στοιχεία.
Εν κατακλείδι, η έκδοση της εγκυκλίου αποτελεί θετικό βήμα, ωστόσο η ολοκλήρωσή του απαιτεί την εντατική εργασία των εποπτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας.
Δείτε εδώ την εγκύκλιο.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web