ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΑμεΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ


Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ εξέδωσε κείμενο οδηγιών για τη μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνει την Τρίτη 15/5 στο Μουσείο της Ακρόπολης για την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης 2017-2018 για την Εκπαίδευση του Κέντρου σε συνεργασία με το «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία με θέμα: «Βασικά μεγέθη Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: Διακρίσεις και Ανισότητες στην Εκπαίδευση και στην Εργασία»Ειδική Αγωγή.
Στην παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης 2017-2018 για την Εκπαίδευση του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία με θέμα: «Βασικά μεγέθη Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: Διακρίσεις και Ανισότητες στην Εκπαίδευση και στην Εργασία» θα δημοσιοποιηθούν πρόσφατα στοιχεία με έμφαση:
  • στην πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση και στην απασχόληση
  • στη θέση της Ελλάδας μεταξύ των κρατών- μελών της ΕΕ-28.
Έχοντας ολοκληρώσει την παρουσίαση των δεικτών για την ταυτότητα και την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία από όλες τις διαθέσιμες  βάσεις δεδομένων της Eurostat και απέχοντας δέκα χρόνια από την κύρωση και ισχύ της Σύμβασης του ΟΗΕ, επιχειρούμε μια συνολική αποτίμηση του πεδίου και ειδικότερα τη θέση των κρατών-μελών της ΕΕ. Ειδικότερα εστιάζουμε στους περιορισμούς ή τα εμπόδια που αντιμετωπίζει το αναπηρικό κίνημα στον αγώνα του για την κοινωνική ολοκλήρωση  και ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία σε αντιπαραβολή με τους δείκτες για τα άτομα χωρίς αναπηρία.
Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε πως τον Οκτώβριο 2018 θα ακολουθήσει το Β’ μέρος της έκθεσης με έμφαση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ειδικότερα, θα διεξαχθεί διήμερη επιστημονική συνάντηση, κατά την οποία θα παρουσιαστούν τα μεγέθη του μαθητικού πληθυσμού, των εισροών & των εκροών της ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης στην Ελλάδα για την περίοδο 2007 – 2016 και θα πραγματοποιηθεί ευρεία συζήτηση με την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων, με στόχο την ποιοτική διερεύνηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Στην παραπάνω συνάντηση, σας δηλώνουμε ότι θα υπάρξει προτεραιότητα σε όσες και όσους συμμετέχουν στην παρούσα εκδήλωση.
Εν όψει μελλοντικών ερευνητικών μας πρωτοβουλιών, θα σας αποστείλουμε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο με στόχο την καταγραφή των απόψεών σας πάνω σε συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα. Οι απόψεις σας θα αποτελέσουν μέρος του ερευνητικού μας έργου και θα παρουσιαστούν στις εργασίες της επόμενης συνάντησης με στόχο την αξιοποίηση και την ανατροφοδότηση των παρεμβάσεών μας. Για το λόγο αυτό, όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα σύντομο απογραφικό δελτίο με τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας το οποίο θα διατίθεται στη Γραμματεία της εκδήλωσης.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι θα υπάρξει βεβαίωση για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση, την οποία θα παραλάβετε μετά το τέλος της εκδήλωσης από την Γραμματεία της εκδήλωσης.

Υγ. Εάν κάποια ή κάποιος συνάδελφος κάνει χρήση αμαξιδίου, είναι τυφλός ή κωφός, παρακαλούμε, να μας το δηλώσει το συντομότερο, με email στο info@kanep-gsee.gr ή στο τηλέφωνο 210 5218752 κ. Βίκυ Κουλουρά.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web