ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΣΧΟΛΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΛΥΑΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ ΒΑΖΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Η απαράδεκτη και απάνθρωπη πρακτική κάποιων σχολαρχών, οι οποίοι απέλυαν μητέρες-ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς στη λήξη της διετίας ακόμη και κατά τη διάρκεια της προστασίας μητρότητας, τερματίζεται οριστικά με την έκδοση σημαντικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας μετά από σχετικό ερώτημα-καταγγελία της ΟΙΕΛΕ που είχε λάβει γνώση για μεγάλο αριθμό τέτοιων περιπτώσεων επικείμενων απολύσεων εγκύων (!), ή νέων μητέρων.
Η εγκύκλιος αναφέρει ρητά πως η σύμβαση της διετίας δεν λήγει αυτόματα, αλλά καταγγέλλεται, εάν το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης. Ωστόσο, αν η λήξη της διετίας συμπίπτει με την περίοδο προστασίας της μητρότητας, τότε το εργοδοτικό δικαίωμα καταγγελίας σύμβασης αναστέλλεται. Επομένως, στην περίπτωση συναδέλφου που προστατεύεται λόγω μητρότητας και η διετία της λήγει μέσα στο διάστημα αυτό, μπορούν να συμβούν τα ακόλουθα:
  • Να μην καταγγελθεί η σύμβαση και να μετατραπεί αυτόματα σε αορίστου
  • Να καταγγελθεί. Στην περίπτωση αυτή τα έννομα αποτελέσματα της καταγγελίας σύμβασης λαμβάνουν χώρα στη λήξη του σχολικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου θα έχει τερματιστεί η περίοδος προστασίας της μητρότητας. Για παράδειγμα, αν μητέρα εκπαιδευτικός έχει σύμβαση διετίας που λήγει στις 31/8/2018, η προστασία μητρότητας λήγει το Νοέμβριο του 2018 και ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να καταγγείλει τη σύμβασή της, τότε η συνάδελφος απολύεται στις 31 Αυγούστου 2019.
Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web