ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ


Η ΟΙΕΛΕ αναρτά σήμερα και ζητά από τους συναδέλφους τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για τη μεγάλη έρευνα που διεξάγει το κλαδικό ινστιτούτο της Ομοσπονδίας. Η έρευνα έχει ως στόχο να διερευνήσει τα στοιχεία που συγκροτούν το δημογραφικό, το επιστημονικό και το κοινωνικό προφίλ του ιδιωτικού εκπαιδευτικού, καθώς και βασικές στάσεις και αντιλήψεις του για την εκπαίδευση και τη σχολική πραγματικότητα.
Η έρευνα αυτή αποτελεί μια φιλόδοξη επικαιροποίηση της έρευνας που είχε γίνει το 2004-5 και αποτέλεσε ένα σημαντικό όπλο της ΟΙΕΛΕ για το δημόσιο διάλογο και για τη διαπραγμάτευση με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Στοχεύουμε να καταγράψουμε τις απόψεις περίπου 700 συναδέλφων για να έχουμε ένα ισχυρό και έγκυρο επιστημονικά δείγμα.
Η συλλογή των ερωτηματολογίων θα γίνει με δύο τρόπους:
Ηλεκτρονικά, μέσα από αυτόν το σύνδεσμο
«Φυσικά», μέσω της συμπλήρωσης της έντυπης φόρμας. Τις επόμενες ημέρες κλιμάκια της Ομοσπονδίας θα βρεθούν σε μεγάλο αριθμό σχολείων και θα μοιράσουν τα ερωτηματολόγια.
Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είναι εξαιρετικά απλή και γρήγορη (απαιτεί περίπου 5 λεπτά). Παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους να λάβουν μέρος. Είναι μια μικρή συνεισφορά για μια μεγάλη και σημαντική για τον κλάδο μας επιστημονική προσπάθεια.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web