ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ: ΕΞΕΔΟΘΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ!


Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Ομοσπονδίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και τις οικονομικές του υπηρεσίες, εξεδόθη σήμερα η εγκύκλιος για τη χορήγηση νέων/ανανέωση παλαιών εκπαιδευτικών αδειών ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την 5η Ιουλίου.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, να σπεύσουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της προθεσμίας. Οι αιτήσεις θα πρέπει να κοινοποιηθούν και στην ΟΙΕΛΕ, προκειμένου να γίνουν συντονισμένες προσπάθειες με τους αιρετούς της Ομοσπονδίας για να εκδοθούν νέες άδειες.
Υπενθυμίζουμε, όπως το έχουμε ήδη πράξει με τηλεφωνική ενημέρωση σε μεγάλο αριθμό συναδέλφων, ότι οι εκπαιδευτικές άδειες χορηγούνται με στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Επομένως, πέραν των δικαιολογητικών που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις αιτήσεις, απαραίτητο στοιχείο για την έγκριση των αδειών είναι η συνάφεια του αντικειμένου σπουδών με την εκπαίδευση.
Δείτε εδώ την εγκύκλιο για τις εκπαιδευτικές άδειες

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web