Παράταση στην κατάθεση παρεκκλίσεων των Ιδιωτικών σχολείων μέχρι 5 Σεπτεμβρίου προβλέπει νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας


Με εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης του προγράμματος των παρεκκλίσεων των ιδιωτικών σχολείων από τις 24 Αυγούστου στις 5 Σεπτέμβρη. Ο έλεγχος νομιμότητας θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου.
Στις 6 Αυγούστου η ΟΙΕΛΕ δημοσιοποίησε την ιδιαίτερα σημαντική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με την οποία τα ιδιωτικά σχολεία είναι πλέον υποχρεωμένα να δηλώσουν το σύνολο του ΕΩΠΔ (με τις παρεκκλίσεις) και τις πρόσθετες εκπαιδευτικές δράσεις στο πληροφοριακό σύστημα myschool. Η εγκύκλιος αυτή εκδόθηκε, καθώς αναγνωρίστηκε το τεράστιο ζήτημα της εκτεταμένης ανομίας στα ιδιωτικά σχολεία με τις μη δηλωθείσες δράσεις (μόλις το 15% των σχολείων δήλωσαν δράσεις πέρσι), της αδήλωτης εργασίας και της φοροδιαφυγής.
Με βάση την εγκύκλιο αυτή, δινόταν στα σχολεία προθεσμία μέχρι τις 24 Αυγούστου για να καταχωρίσουν το πρόγραμμα παρεκκλίσεών τους (οι δράσεις δηλώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και πάντως ένα μήνα πριν την έναρξη της δράσης). Με την εγκύκλιο αυτή δίδεται μια σημαντική διορία στις διοικήσεις των σχολείων να τακτοποιήσουν τις όποιες εκκρεμότητες.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web