ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


Επειδή η υπογραφή των εκπαιδευτικών αδειών από τον Υπουργό Παιδείας έχει μια μικρή καθυστέρηση, παρακαλούνται οι συνάδελφοι που έχουν κάνει αίτηση για χορήγηση  νέας, ή ανανέωση παλιάς εκπαιδευτικής άδειας, να μεταβούν τη Δευτέρα στα σχολεία τους για ανάληψη υπηρεσίας

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web