Υπόδειγμα αίτησης προς Ιδιωτικό Σχολείο για την αναδρομική καταβολή δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματος αδείας


Σύμφωνα με πρόσφατη ανάρτηση της Ομοσπονδίας, η αναδρομική καταβολή Δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και του επιδόματος αδείας συγκεντρώνει καλές πιθανότητες. Είχαμε ενημερώσει πως η νόμιμη διαδικασία για τη διεκδίκηση έχει ως εξής:
  • Ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός (ή, ακόμη καλύτερα για λόγους εξοικονόμησης χρημάτων), η ομάδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών καταθέτει προς τον εργοδότη αίτηση για αναδρομική καταβολή των Δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και του επιδόματος αδείας από το 2013 έως και σήμερα.
  • Εάν το σχολείο αρνηθεί, ακολουθεί στη συνέχεια η νομική προσφυγή. Έχουμε ενημερώσει πως η ΟΙΕΛΕ θα δώσει συμβουλές-κατευθύνσεις σε όλους τους συναδέλφους που επιθυμούν να προσφύγουν.
Μετά από αίτημα πολλών συναδέλφων, η νομική μας σύμβουλος Κάτια Λαϊνά ετοίμασε ένα υπόδειγμα αίτησης που μπορούμε να καταθέσουμε προς τα ιδιωτικά σχολεία για την αναδρομική καταβολή. Το κείμενο έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ………………………….
ΑΙΤΗΣΗ τ........
…………………………………, ιδιωτικού εκπαιδευτικού, κατοίκου……………
Παρακαλώ πολύ όπως
α)  μου καταβάλλετε αναδρομικά, από το έτος 2013 μέχρι και  σήμερα,  τα  ποσά που αντιστοιχούν στα δώρα  Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας, τα οποία παράνομα και aντισυνταγματικά  δεν μου αποδώσατε.
β) μου καταβάλλετε από τούδε και στο εξής τα  δώρα  Χριστουγέννων, Πάσχα και  επιδόματος αδείας,   όπως αυτά καταβάλλονταν μέχρι την 31/12/2011, ήτοι πριν από την κατάργησή τους στο δημόσιο τομέα.
 Θεσσαλονίκη ……………………………
Ο/Η αιτών/ουσα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web