Πρώτη δικαίωση των συναδέλφων του Γαλλικού Σχολείου από το ΣΕΠΕ! Παράνομη η απόλυση τους καλοκαιρινούς μήνες και η διδασκαλία πέραν του 45λεπτου!

Αποτέλεσμα εικόνας για σημα νίκηςΜία πρώτη μάχη κερδήθηκε για τους συναδέλφους του Γαλλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) δικαιώνει τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που κατήγγειλαν ότι το σχολείο παρανόμως τους απέλυε τον Ιούνιο και τους ξαναπροσλάμβανε τον Σεπτέμβριο, ενώ υπήρχε ήδη διοριστήριο έγγραφο μέχρι την 31-8. Επιπλέον, γνωμοδοτεί θετικά αναφορικά με την πρωτόγνωρη πρακτική του σχολείου να υποχρεώνει τους εκπαιδευτικούς να διδάσκουν 60 λεπτά της ώρας και όχι 45, όπως σε όλα τα σχολεία, και μάλιστα προσαρμόζοντας τις αποδοχές τους αναλόγως ώστε να χάνουν περίπου το 1/3 περίπου της ωριαίας αποζημίωσής τους.
Στην έκθεσή του ο αρμόδιος επιθεωρητής εργασίας δικαιώνει την προσφυγή των εκπαιδευτικών, πράγμα που αποτελεί την πρώτη νίκη των συναδέλφων, καθώς έπεται και συνέχεια

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web