ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΕΛΕ; ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ κ. JAKSONΠαρά τις συνεχείς αρνήσεις του Κολλεγίου Αθηνών να υπάρξει διάλογος με την ΟΙΕΛΕ ,η Ομοσπονδία  μας επικαλούμενη της ιστορικότητα του σχολείου και την Συνταγματική και νομοθετική υποχρέωση για διάλογο των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων με το Συνδικαλιστικό φορέα των εργαζόμενων απέστειλε την ακόλουθη επιστολή-πρόσκληση  στον Πρόεδρο του Κολλεγίου Dr. Richard Jakson.
 Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Παρά τις συνεχείς προσπάθειες εκ μέρους μας για την εκκίνηση ενός ειλικρινούς και εποικοδομητικού διαλόγου με Εσάς και τη διοίκηση του Κολλεγίου, δυστυχώς αντιμετωπίζουμε την δυσερμήνευτη άρνηση. Τούτο αποτελεί γεγονός χωρίς ιστορικό προηγούμενο, καθώς ακόμη και σε περιόδους όπου υπήρχε ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές πραγματοποιούνταν συναντήσεις μας με τα διευθυντικά στελέχη του σχολείου και ενημερωτικές επισκέψεις κλιμακίων μας στους εκπαιδευτικούς.
Το Κολλέγιο Αθηνών-Ψυχικού είναι ένα ιστορικό εκπαιδευτικό ίδρυμα και μάλιστα ισότιμο των δημόσιων εκπαιδευτηρίων. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι λειτουργίες του θα πρέπει να διέπονται από τα ισχύοντα στο Σύνταγμα και στους νόμους. Μέσα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνεται και ο διάλογος των εκπροσώπων των εργαζόμενων με το σχολείο, αλλά και η επικοινωνία των εκπαιδευτικών με το συνδικαλιστικό όργανο που τους εκπροσωπεί. Επειδή, μάλιστα, ο ιστορικός σύλλογος που επί δεκαετίες εκπροσωπούσε τους συναδέλφους μας, ο ΣΕΛΚΑ, έχει επί της ουσίας αδρανοποιηθεί για λόγους που δεν χρειάζεται να αναλυθούν τώρα, η συνδικαλιστική εποπτεία των εκπαιδευτικών του Κολλεγίου Αθηνών-Ψυχικού ανήκει απευθείας στον ΣΙΕΛ και στην ΟΙΕΛΕ.
Ως εκ τούτων, λοιπόν, ζητούμε, βάσει όσων ορίζονται στα άρθρα 14 και 23 του Συντάγματος και στις διατάξεις του Ν. 1264/1982:
  • Τη συνάντηση μαζί σας, ώστε επιτέλους να ξεκινήσει ένας διάλογος που μόνο σε όφελος των δύο πλευρών θα αποβεί.
  • Την επίσκεψη του γραφείου του ΣΕΛΚΑ, ώστε να διαπιστωθεί ότι το αρχείο του φυλάσσεται και να παραδοθούν στην ΟΙΕΛΕ αυτά που νομίμως την αφορούν (στοιχεία εκλογών, ιστορικό υλικό κ.λπ.)

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web