ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΟΥΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ, Ή ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΜΑΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Το τελευταίο διάστημα μεγάλα ιδιωτικά σχολεία στην Ανατολική Αττική μοιράζουν στους εκπαιδευτικούς δηλώσεις προς υπογραφή (εννοείται πως αυτό ζητείται υποχρεωτικά κι όχι με ευχέρεια επιλογής) που αποτελούν:
  •  «Σύμφωνο» εμπιστευτικότητας, όπου ο εκπαιδευτικός καλείται να τηρεί σιωπή για οτιδήποτε συμβαίνει στο σχολείο του, ακόμη κι αν αυτό είναι παράνομο. Στο κείμενο παραπλανητικά γίνεται λόγος για δυνατότητα εκπαιδευτικού να αναφέρει πράγματα «εάν κληθεί», γεγονός που συμβαίνει σπάνια και ενώ έχει τελεστεί παραβίαση της νομοθεσίας. Με τον τρόπο αυτό οι ιδιοκτήτες επιχειρούν να κουκουλώσουν θέματα όπως εργασία προσωπικού χωρίς τυπικά προσόντα, μη δήλωση δράσεων, παραβίαση ωρολόγιου προγράμματος, μη καταβολή αμοιβών ιδίως υπερωριακών κ.λπ.
  • Δια της βίας (ουσιαστικά) παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων φυσικού προσώπου προς το σχολείο. Με τη δήλωση αυτή ο εκπαιδευτικός χάνει στην ουσία τον καρπό του κόπου του, είτε αυτό αποτελεί συγγραφή εγχειριδίου, εκπαιδευτικού υλικού, φυλλαδίου κ.λπ., το οποίο περιέρχεται στην περιουσία του σχολείου
Τα κείμενα αυτά που θυμίζουν «δηλώσεις φρονημάτων» άλλων εποχών, είναι παράνομα. Κατά το Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία:
  1. Τα ιδιωτικά σχολεία και οι εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Τα ιδιωτικά σχολεία δεν αποτελούν αμιγείς επιχειρήσεις, αλλά φορείς που παρέχουν δημόσιο αγαθό.
  2. Η τυπική ιδιωτική εκπαίδευση (ιδιωτικά νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) υπάγεται στο νομοθετικό καθεστώς που διέπει όλα τα σχολεία αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα του ενιαίου εκπαιδευτικού συστήματος.
  3. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δεν έχουν ως προϊστάμενό τους τον εργοδότη, ούτε λογοδοτούν σ’ αυτόν, αλλά υπάγονται στη διοικητική επετηρίδα (Διευθυντής σχολικής μονάδας, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, Διευθυντής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και αρμόδιες υπηρεσίες), επομένως εποπτεύονται από πιστοποιημένα όργανα της πολιτείας και μόνο
  4. Αποτελεί υποχρέωση των εκπαιδευτικών να καταγγέλλουν παρανομίες στον εργασιακό τους χώρο, ιδίως δε εάν από αυτές βλάπτεται δημόσιο αγαθό
  5. Δημιουργεί έντονα νομικά ερωτηματικά η δια της βίας παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων ενός φυσικού προσώπου σε έναν οργανισμό
Η υπογραφή μιας τέτοιας δήλωσης προκαλεί σοβαρότατα ζητήματα για τους συναδέλφους. Η συναίνεση, ή συμμετοχή σε παράνομες πρακτικές τιμωρείται πειθαρχικά, ενώ το ζήτημα είναι ακόμη πιο σοβαρό για τα διευθυντικά στελέχη των σχολείων, εάν τυχόν υπογράψουν μια τέτοια δήλωση, καθώς είναι οι κατά νόμο «επιτηρητές» της τήρησης της εκπαιδευτικής νομοθεσίας εκ μέρους της πολιτείας στο σχολείο (και όχι οι «καλύπτοντες» τις παρανομίες του εργοδότη).
Επομένως:
Δεν υπογράφουμε κανένα έγγραφο-δήλωση που να μας ζητά «εμπιστευτικότητα». Δεν αποτελούμε υπαλλήλους ιδιωτικής επιχείρησης, είμαστε λειτουργοί φορέα που παρέχει δημόσιο αγαθό, επομένως έχουμε ευθύνη απέναντι στην πολιτεία, στην κοινωνία, στους μαθητές για την ομαλή και έννομη λειτουργία των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων. Καταγγέλλουμε άμεσα στην Ομοσπονδία τέτοια φαινόμενα.
Σήμερα η ΟΙΕΛΕ με έγγραφά της στις αρμόδιες υπηρεσίες ζήτησε την άμεση απόσυρση των δηλώσεων και την πειθαρχική παραπομπή των υπευθύνων των ιδιωτικών σχολείων που μοίρασαν στους συναδέλφους τα παράνομα αυτά έγγραφα.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web