ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


Επειδή κατατίθενται στην Ομοσπονδία μας εκατοντάδες ερωτήματα σχετικά με το τι ισχύει νομοθετικά για την περίοδο απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών μονάδων, βάσει της  Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, απαντούμε συνοπτικά σε ορισμένες από τις πιο συχνές ερωτήσεις των συναδέλφων:

Εργάζομαι σε ιδιωτικό σχολείο. Θα πληρωθώ κανονικά;
Ναι. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν διοριστήριο από το Υπουργείο Παιδείας, είναι δημόσιοι λειτουργοί και η καταβολή των αποδοχών τους προστατεύεται από το Σύνταγμα και την ισχύουσα νομοθεσία. Η μη καταβολή των αποδοχών, ή η μερική καταβολή τους με πρόσχημα την προσωρινή απαγόρευση παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών με φυσική παρουσία συνιστά βαρύτατο πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα και καλούμε τους εκπαιδευτικούς να καταγγέλλουν άμεσα τέτοιες περιπτώσεις στην ΟΙΕΛΕ.

Τι γίνεται με τις αποδοχές των εκπαιδευτικών σε Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών;
Η ΟΙΕΛΕ έχει ζητήσει με παρεμβάσεις της στα Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας την λήψη άμεσων μέτρων για την πλήρη καταβολή αποδοχών και ενσήμων των εκπαιδευτικών. Θεωρούμε αυτονόητο ότι από τη στιγμή που η καταβολή διδάκτρων στους χώρους αυτούς γίνεται σε ετήσια βάση, οι μισθοί θα καταβληθούν κανονικά. Καλούμε τους συναδέλφους στους χώρους αυτούς να μη δεχτούν καμιά τροποποίηση της σύμβασής τους και καμιά μείωση των αποδοχών τους, καθώς ορισμένοι ιδιοκτήτες θα εκμεταλλευτούν την κατάσταση για να επιβάλλουν βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας τους.

Τι απαγορεύει και τι επιτρέπει η Υπουργική Απόφαση;
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση απαγορεύονται:
  1. Η μαζική συνάθροιση σε ένα χώρο.
  2. Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών με φυσική παρουσία (επομένως η παρουσία μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών στην εκπαιδευτική μονάδα)
Επιτρέπονται:
  1. Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως
  2. Η παρουσία μεμονωμένων εκπαιδευτικών στο χώρο για απολύτως απαραίτητες ενέργειες (πχ την υποστήριξη της διαδικτυακής διδασκαλίας)
  3. Η παροχή διοικητικών υπηρεσιών (αυτό ισχύει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς ιδιωτικών σχολείων και όχι για όσους έχουν προσληφθεί σε Φροντιστήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών, οι οποίοι έχουν ως μόνη υποχρέωση την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών)

Μπορούμε να διεξάγουμε εξ αποστάσεως διδασκαλία από το χώρο εργασίας;
Είναι αυτονόητο ότι σε μια περίοδο που πρέπει να αποφεύγεται η συγκέντρωση αριθμού ατόμων σε κάθε χώρο, αποτελεί κίνδυνο η παρουσία  του συνόλου των εκπαιδευτικών σε μια εκπαιδευτική μονάδα. Το σύνολο σχεδόν των ιδιωτικών δομών εκπαίδευσης πραγματοποιούν εξ αποστάσεως διδασκαλία με τους συναδέλφους να παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες διαδικτυακά από το σπίτι τους. Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει ότι οι εργοδότες παρέχουν χωρίς επιβάρυνση των εκπαιδευτικών την υλικοτεχνική υποδομή. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που χρειάζεται, μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί ίσως χρειαστεί να μεταβούν στην εκπαιδευτική μονάδα για να υποστηρίξουν τη λειτουργία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web