Ερώτηση-καταπέλτης των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Νόμο Κεραμέως για την ιδιωτική εκπαίδευση: «Τι θα πράξετε για να περιφρουρηθεί η νομιμότητα των τίτλων σπουδών και η ισονομία ανάμεσα σε μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων σε ολόκληρη την Ε.Ε.;»

 


Ξεκάθαρη τοποθέτηση για το χάος που προκαλεί στην ιδιωτική εκπαίδευση ο Νόμος Κεραμέωςζητούν από την Κομισιόν Κώστας Αρβανίτης και Αλέξης Γεωργούλης

 

Οι δύο Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με την ερώτησή τους  φέρνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώπιον των ευθυνών της σχετικά με τις ευρύτερες επιπτώσεις του νέου νόμου στην νομιμότητα της έκδοσης των τίτλων σπουδών, στην ισονομία ανάμεσα σε μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις εργασιακές σχέσεις των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.

 

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι ο Νόμος Κεραμέως για την ιδιωτική εκπαίδευση μέσω της ουσιαστικής απόσυρσης της εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας από τα ιδιωτικά σχολεία γκρεμίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο των νόμων 4415/2016 και 4472/2017 (Νόμου Φίλη-Γαβρόγλου) που θεσπίστηκε μετά από οδηγίες των ευρωπαϊκών αρχών και ιδίως του EQF Advisory Group, της επιτροπής δηλαδή που ασχολείται με την αντιστοίχιση του Εθνικού με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Η Επιτροπή καλείται να τοποθετηθεί στο γεγονός πως κρίσιμες πτυχές της λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων και οι εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι εκτός ουσιαστικού ελέγχου του Υπουργείου Παιδείας, ενώ οι τίτλοι σπουδών εκδίδονται με αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε σχολάρχη.

 

Οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν σαφείς απαντήσεις για τη διασφάλιση της νομιμότητας των τίτλων σπουδών από τα ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα, για την περιφρούρηση της ισονομίας ανάμεσα σε όλους τους μαθητές και για το αν το EQF Advisory Group προτίθεται να επαναλάβει τις προϋποθέσεις που έθεσε το 2014 στην ελληνική κυβέρνηση για την αντιστοίχιση του Εθνικού με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης όπως κατατέθηκε από τους δύο Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της αντιστοίχισης του Εθνικού (NQF) με το Ευρωπαϊκό (EQF) Πλαίσιο Προσόντων, που οι ευρωπαϊκές αρχές εύλογα είχαν «παγώσει» κατά το 2014 λόγω της αυθαιρεσίας που παρατηρούνταν στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, το EQF Advisory Group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε ήδη προτάξει την ανάγκη θεσμοθέτησης αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και λήψης μέτρων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και η νομιμότητα έκδοσης των τίτλων σπουδών.

 

Όμως, με το νόμο 4713/2020, κρίσιμα ζητήματα της λειτουργίας των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και εν γένει οι εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών τέθηκαν εκτός της εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας. Πλέον τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια θα εκδίδουν τους τίτλους τους με μοναδική ευθύνη του εκάστοτε ιδιοκτήτη, χωρίς κανένα έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας.

 

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

 

1 Τι προτίθεται να πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η νομιμότητα στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα;

 

2 Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για να περιφρουρηθεί η ισότητα ανάμεσα σε μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης;

 

3 Ενόψει των ρυθμίσεων του ν. 4713/2020, θα επαναλάβει το EQF Advisory Group τις οδηγίες που το 2014 είχε αποστείλει στην τότε ελληνική κυβέρνηση, ώστε να επιτευχθεί η αντιστοίχιση του Ελληνικού με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων;

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web