Τι προβλέπει η νομοθεσία για την αποζημίωση τηλεργασίας – Η θέση της ΟΙΕΛΕ για την χρήση της τηλεκπαίδευσης λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκώνΧθες η ΟΙΕΛΕ ανακοίνωσε τη θέση της για τον αποκλεισμό των ιδιωτικών εκπαιδευτικών από το voucher 200 ευρώ (απέστειλε για το ζήτημα επιστολή στην Υπουργό Παιδείας). Με αφορμή την ανακοίνωση αυτή, πολλοί συνάδελφοι ρώτησαν τι ακριβώς ισχύει για την αποζημίωση τηλεργασίας που προβλέπεται από το Ν. 4808/2021 (στο άρθρο 67).

Η ΟΙΕΛΕ είχε αναφερθεί από τον Οκτώβριο στο ζήτημα της αποζημίωσης τηλεργασίας, τονίζοντας ότι ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει χρηματική αποζημίωση σε εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν δικά τους μέσα. Ποιες είναι όμως οι παράμετροι και πώς υπολογίζεται η αποζημίωση;

 

Α. Αποζημίωση τηλεργασίας

Θα πρέπει αρχικά να διευκρινιστεί ότι η τηλεργασία δεν εξαντλείται στην τηλεκπαίδευση. Τηλεργασία είναι η εξ αποστάσεως εργασία μέσω οποιασδήποτε συσκευής (τηλεφώνου, smartphone, laptop, υπολογιστή). Οι εκπαιδευτικοί, πέρα από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συχνά καλούμαστε από το σπίτι μας, με δικό μας εξοπλισμό και έξοδα να αποστείλουμε mail, να φτιάξουμε υλικό, να κάνουμε meetings, να καλέσουμε γονείς κ.λπ. Από τη στιγμή που ο εργοδότης μάς υποχρεώνει να εργαστούμε εκτός του χώρου εργασίας χρησιμοποιώντας συσκευές, είναι κι αυτός με τη σειρά του υποχρεωμένος να καταβάλλει την αποζημίωση.

Με την Υπουργική Απόφαση οικ. 98490/2021 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5646/Β/3-12-2021 καθορίζεται ελάχιστο μηνιαίο κόστος για την τηλεργασία.

Σύμφωνα με την ΥΑ:

Το ελάχιστο ποσό ορίστηκε σε μηνιαία βάση ως εξής, κατά περίπτωση:

α) ως ελάχιστο μηνιαίο κόστος χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας ορίζεται το ποσό των δεκατριών (13) ευρώ.

β) ως ελάχιστο κόστος επικοινωνιών ορίζεται το ποσό των δέκα (10) ευρώ.

γ) ως ελάχιστο κόστος συντήρησης του εξοπλισμού ορίζεται το ποσό των πέντε (5) ευρώ.

Το ποσό της περ. β) δεν καταβάλλεται, σε περίπτωση που ο εργοδότης καλύπτει το σχετικό κόστος απευθείας, μέσω χωριστής σύμβασης με τον πάροχο διαδικτύου – κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.

Το ποσό της περ. γ) δεν καταβάλλεται, σε περίπτωση που η τηλεργασία παρέχεται με εξοπλισμό που παρέχει ο εργοδότης.

Σε περίπτωση που η τηλεργασία παρασχεθεί για λιγότερες από είκοσι δύο (22) ημέρες ανά μήνα, λόγω παροχής της εργασίας στο χώρο του εργοδότη, άδειας, απεργίας κ.λπ., καταβάλλεται το ένα εικοστό δεύτερο (1/22) των δαπανών, που ισχύουν κατά περίπτωση, ανά ημέρα εργασίας.

Η καταβολή της αποζημίωσης γίνεται στον λογαριασμό μισθοδοσίας του εργαζομένου, με χωριστή κατάθεση σε σχέση με τις μηνιαίες αποδοχές, και αιτιολογία: «καταβολή δαπανών τηλεργασίας».

Η αποζημίωση δεν επιτρέπεται να καταβάλλεται αντί αμοιβής του εργαζομένου, καθώς αποτελεί δαπάνη. Η τήρηση της παρούσας διάταξης ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές.

Σημειώνουμε ότι, από τη στιγμή που τα ποσά αυτά ορίζονται ως η ελάχιστη αποζημίωση, μπορούν οι εκπαιδευτικοί μέσω των σωματείων ή των συλλόγων τους να διεκδικούν μεγαλύτερα ποσάιδίως αν η τηλεργασία είναι τακτική πραγματικότητα στα σχολεία τους.

Β. Τηλεκπαίδευση και έκτακτα καιρικά φαινόμενα

(Δείτε εδώ την αναλυτική θέση της ΟΙΕΛΕ για την τηλεκπαίδευση)

Αρχικά θα πρέπει να τονίσουμε ότι η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευση πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές του κανονισμού GDPR για να υπάρχει η απαιτούμενη προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών από τη διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων. Όπως έχουμε και στο παρελθόν αναφέρει, ενδεικτικά οι διοικήσεις των σχολείων θα πρέπει να έχουν προβεί τουλάχιστον στις παρακάτω ενέργειες:

 • Συμμόρφωση με το GDPR(έλεγχος απόκλισης GDPR, αρχείο δραστηριοτήτων κ.λπ.)
 • Έγγραφη συναίνεση των υποκειμένων (γονέων ανηλίκων μαθητών, των ενηλίκων μαθητών, των εκπαιδευτικών)
 • Ορισμό Data Protection Officer, όπου απαιτείται. Δέον να σημειωθεί για ορισμένα σχολεία που ενδεχομένως έχουν ορίσει συνάδελφο ως D.P.O. ότι αυτό παραβιάζει τόσο την εκπαιδευτική νομοθεσία, όσο και τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Εκτίμηση αντικτύπουστα προσωπικά δεδομένα εργαζόμενων και μαθητών (D.P.I.A.– Data Protection Impact Assessment), ιδίως για επεξεργασίες όπως οι προαναφερθείσες. Η εκτίμηση αντικτύπου είναι μια πολυσέλιδη, σύνθετη τεχνική μελέτη, της οποίας η σύνταξη απαιτεί δουλειά μηνών από εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτό το τονίζουμε, διότι κάποια ιδιωτικά σχολεία δείχνουν σε εκπαιδευτικούς που ζητούν την εκτίμηση αντικτύπου κάποια φαιδρά έγγραφα δύο-τριών σελίδων που αναφέρουν γενικότητες. Η εκτίμηση αντικτύπου είναι μια μελέτη με συγκεκριμένες προδιαγραφές και ο ευρωπαϊκός κανονισμός δεν κάνει «εκπτώσεις». 
 • Η ΟΙΕΛΕ εκφράζει έντονη επιφύλαξη για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε περίπτωση έκτακτων καιρικών φαινομένων και εκτιμούμε ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου για τηλεκπαίδευση σε περίπτωση κλεισίματος σχολείων λόγω χιονιού γίνεται καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους (κι όχι από παιδαγωγικό ενδιαφέρον).  

   

  Η επιφύλαξή μας στηρίζεται στην εμπειρία που αποκομίσαμε τόσο από την περσινή κακοκαιρία με τον βαρύ πανελλαδικό χιονιά (Μήδεια) όσο και από την περίπτωση των έντονων φαινομένων του περασμένου Οκτωβρίου που επέβαλαν το κλείσιμο κάποιων σχολείων. Οι κυριότεροι λόγοι της επιφύλαξης:

   

  1. Συχνά σε περιόδους έντονων καιρικών φαινομένων υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τις τηλεπικοινωνίες και την ηλεκτροδότηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί και μαθητές να μην μπορούν να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
  2. Σε πολλές περιπτώσεις, εκπαιδευτικοί έχουν στο σπίτι τους λόγω του κλεισίματος παιδικών σταθμών και σχολείων μικρά παιδιά που απαιτούν φροντίδα και η παροχή εκ μέρους τους υπηρεσιών εκπαίδευσης είναι σχεδόν αδύνατη.

   

  Θεωρούμε πως αυτές οι 1-2 ημέρες μαθήματος που θα χαθούν μπορούν να καλυφθούν με άλλους τρόπους (μέσω αναστολών κάποιων εκδρομών, εκδηλώσεων κ.λπ.), άλλωστε η ποιότητα του εξ αποστάσεως μαθήματος είναι σαφώς χαμηλότερη από αυτήν της δια ζώσης διδασκαλίας και τα όποια κενά καλύπτονται εύκολα.

  Εξάλλου από την εφαρμογή τηλεκπαίδευσης λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων προκύπτουν δύο νομικά ζητήματα:

  Πρώτον, πρέπει να εκδοθεί νέα, αναλυτική οδηγία που να αφορά στη διάρκεια και στον τρόπο παροχής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Θυμίζουμε ότι η ΟΙΕΛΕ προκρίνει τη μικτή μέθοδο ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης (που εφαρμόζεται σε προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα) ως την καλύτερη επιλογή, καθώς η πολύωρη παραμονή των παιδιών μπροστά σε μια οθόνη έχει δυσμενείς ψυχοσυναισθηματικές επιπτώσεις, και

   Δεύτερον, εκκρεμεί η πλήρης συμμόρφωση του Υπουργείου Παιδείας με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web