Το Κλαδικό Ινστιτούτο της ΟΙΕΛΕ ξεκινά σήμερα την νέα έρευνά του με θέμα την αξιολόγηση.Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ελλάδας έχει διαχρονικά καταστήσει σαφές ότι η ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη διατύπωση ενός λιτού, σαφούς, ενιαίου (δημόσιου & ιδιωτικού τομέα) και με όραμα στρατηγικού σχεδιασμού για την εκπαίδευση. Η επιδιωκόμενη ποιότητα, ωστόσο, δεν μπορεί να κατατίθεται μόνο ως πρόθεση, αλλά πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα, σε κάθε γωνιά της χώρας. Ένα σύστημα διασφάλισης της ποιότητας, που μπορεί να ενημερώνει, να εκπαιδεύει, να επιμορφώνει, να εξειδικεύει το πρόβλημα, να επικουρεί και να εντοπίζει νέες ανάγκες και νέα προβλήματα, είναι σήμερα –περισσότερο από ποτέ- αναγκαίο. Η παρούσα κρίση, οικονομική, πολιτική, έντονα κοινωνική, αναδεικνύει νέες ανισότητες που διευρύνουν τις προϋπάρχουσες και τελματώνουν ένα ήδη μη καινοτόμο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η ΟΙΕΛΕ όλα αυτά τα έχει πει, τα έχει τεκμηριώσει, και τα έχει εξηγήσει σε όλες τις πολιτικές ηγεσίες. Δυστυχώς συχνά σε ώτα μη ακουόντων. Γι’ αυτό ανοίγουμε τους διαύλους της επικοινωνίας με τον κλάδο μας και με την κοινωνία, ώστε με τη συστηματική μας παρέμβαση να διασφαλίσουμε πλήρως το κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Η έρευνα που σήμερα δίνουμε στη δημοσιότητα εντάσσεται στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας.

Όπως και οι πρόσφατες:

  • το προφίλ του Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού,
  • το φαινόμενο του Big Quit  στην Ιδιωτική Εκπαίδευση,

έτσι και η έρευνα για την αξιολόγηση φιλοδοξούμε να αποτελέσει μία ουσιαστική καταγραφή των απόψεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που θα βοηθήσει στη διαμόρφωση των θέσεων της ΟΙΕΛΕ και στη διατύπωση προτάσεων για το δημόσιο διάλογο. Είναι απόφασή μας οι κύριες θέσεις της Ομοσπονδίας να προκύπτουν μέσα από την επιστημονική έρευνα και μέσα από τον γόνιμο, ουσιαστικό διάλογο με τον κλάδο. Ο συνδικαλισμός του αύριο είναι ο συνδικαλισμός της γνώσης που εγγυάται τη θωράκιση των προτάσεων και των αιτημάτων των εργαζόμενων με αξιοπιστία.

Η έρευνα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Google Forms, είναι ανώνυμη και θεωρούμε ότι είναι αναλυτική σε σχέση με τα ερωτήματα που θέτει.

Παρακαλούμε τους συναδέλφους για την υπομονή τους, αλλά το κρίσιμο αυτό θέμα δεν ήταν δυνατόν να περιοριστεί σε λιγότερα ερωτήματα και παραμέτρους.

Η έρευνα θα παραμείνει «ανοιχτή» μέχρι το τέλος του έτους και στις αρχές του 2023 θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματά της.

Ο σύνδεσμος της έρευνας είναι εδώ.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web