Συνάντηση ΟΙΕΛΕ με το Συνήγορο του Πολίτη: Η προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού περνάει από την υποστήριξη και πλαισίωση των εκπαιδευτικών

 


Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη η συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας της ΟΙΕΛΕ και του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού του Συνηγόρου του Πολίτη. Την Ομοσπονδία εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Γιώργος Χριστόπουλος και ο Εκπρόσωπος Τύπου Δημήτρης Κατσορίδας. Από την πλευρά του Συνηγόρου για τα παιδιά, παρέστησαν η Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού κ. Θεώνη Κουφονικολάκου και η ειδική επιστήμονας στον Κύκλο Δικαιωμάτων του Παιδιού κ. Ιωάννα Κουβαριτάκη.

Στη συνάντηση τέθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

  • Εργασιακά δικαιώματα ιδιωτικών εκπαιδευτικών και δικαιώματα του παιδιού. Οι εκπρόσωποι της ΟΙΕΛΕ έθεσαν το ζήτημα της αναγκαιότητας της παιδαγωγικής αυτονομίας των εκπαιδευτικών, ώστε να προστατεύεται η ισοτιμία, η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Περιγράφηκε ότι σήμερα, με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός είναι εξαιρετικά ευάλωτος σε πιέσεις εργοδοτών και γονέων, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος αλλοίωσης βαθμών και ενδοσχολικών εξετάσεων, να οξύνονται φαινόμενα εκφοβισμού (bullying) και έντασης στη σχολική κοινότητα, να παρατηρείται δισταγμός αναφοράς ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης εκ μέρους των εκπαιδευτικών. Υπογραμμίστηκε ότι η απολύτως αναιτιολόγητη απόλυση, χωρίς καμιά αξιολογική διαδικασία, μετατρέπει τον παιδαγωγό σε απλό υπάλληλο που φοβάται να παρατηρεί μαθητές, να είναι αντικειμενικός στη βαθμολόγηση, να καταγγέλλει επικίνδυνα φαινόμενα στο χώρο του, καθώς η απόλυση παραμονεύει.

Οι εκπρόσωποι του Συνηγόρου του Πολίτη ανέφεραν από την πλευρά τους ότι λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τις αναφορές, τις οποίες θα διερευνήσουν περαιτέρω και ότι η εμπειρία της Αρχής καταδεικνύει ότι η πλαισίωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών στο σχολείο. Ανέφεραν επίσης, ότι έχουν ήδη υποβάλει πρόταση στα αρμόδια Υπουργεία, τροποποίησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, με στόχο την παροχή πλήρους νομικής προστασίας όλων των εκπαιδευτικών που διατυπώνουν υπόνοια κακοποίησης παιδιού, σε συνέχεια της αντίστοιχης ρύθμισης του άρ. 6 του Ν. 4837/21 για το προσωπικό των παιδικών σταθμών, ΚΔΑΠ κλπ.

  • Ισότιμη πρόσβαση παιδιών όλων των παιδιών στα ιδιωτικά σχολεία. ΟΙ εκπρόσωποι της ΟΙΕΛΕ ανέφεραν ότι υπάρχουν, με την ανοχή της πολιτείας, σοβαρά προβλήματα ισότιμης εγγραφής και ένταξης όλων των παιδιών στην ιδιωτική εκπαίδευση, ιδίως των παιδιών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά παραβίαση του νομοθετικού πλαισίου. Κάποια ιδιωτικά σχολεία, για λόγους εξασφάλισης υψηλών επιδόσεων, αρνούνται να εγγράψουν παιδιά αυτών των κατηγοριών, ή φτιάχνουν τμήματα «επιπέδων», γκετοποιώντας τους πιο αδύναμους μαθητές. Επίσης, συζητήθηκε το πρόβλημα της παράνομης διαγραφής μαθητών για λόγους επίδοσης, μια πρακτική που ακολουθείται από συγκεκριμένα σχολεία με την διαφαινόμενη ανοχή των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας.

 

Ο Συνήγορος ζήτησε περισσότερα στοιχεία γι’ αυτές τις υποθέσεις, καθώς βρίσκεται ήδη στο στάδιο εξέτασης συναφών καταγγελιών για αποκλεισμό παιδιών από την ιδιωτική εκπαίδευση στη βάση της αναπηρίας ή της επίδοσής τους.

Επίσης, τέθηκαν από την ΟΙΕΛΕ στη συζήτηση τα ζητήματα που προκύπτουν με τον θεσμό της παράλληλης στήριξης στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς δεν υφίσταται πλαίσιο και εποπτεία από το Υπουργείο Παιδείας αναφορικά με  το ποιοι «προσλαμβάνονται» και με ποια τυπικά προσόντα από τους γονείς. Το γεγονός ότι οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δεν γνωρίζουν ποιοι επαγγελματίες και με ποια πιστοποίηση μπαίνουν σε τάξεις γεννά κινδύνους διαρροής προσωπικών δεδομένων και μη επαρκούς, ασφαλούς και ποιοτικής στήριξης των παιδιών.

  • Summer camps και Κέντρα Μελέτης. Σε συνέχεια της κοινής συνάντησης ΟΙΕΛΕ-Επιθεώρησης Εργασίας-Συνηγόρου του Πολίτη για τα summer camps, αναφέρθηκε πως θα αναμένουμε τους ελέγχους του ΣΕΠΕ και τα αποτελέσματά τους και ότι θα υπάρξει σύντομα παρέμβαση του Συνηγόρου για τη θεσμοθέτηση ενός πλαισίου προδιαγραφών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Συνήγορος θα μελετήσει, μεταξύ άλλων, και την πρόταση της ΟΙΕΛΕ. Πάντως, είναι κοινή η πεποίθηση πως πρέπει να γίνουν γρήγορα βήματα για την ρύθμιση των summer camps και των Κέντρων Μελέτης, ώστε να προστατευθεί η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών.

Τέλος, συμφωνήθηκε να συνεχιστεί η συνεργασία της ΟΙΕΛΕ με το Συνήγορο μέσω της κοινοποίησης, εκ μέρους μας, των καταγγελιών που σχετίζονται με την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μαθητριών και μαθητών. Η Ομοσπονδία πρότεινε την πραγματοποίηση κοινής συνάντησης με το Συνήγορο, την ΕΣΑμεΑ και εκπροσώπων του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων, ώστε να συζητηθεί το επείγον ζήτημα της ισότιμης πρόσβασης όλων των παιδιών στα ιδιωτικά σχολεία.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web