Η επιστολή - απάντηση του Σ.Ι.Ε.Λ.-Β.Ε. στο Δ/ντη Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Θεσ/νίκης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Σ.Ι.Ε.Λ.-Β.Ε.)
Αρθ. Ιδρ. Απόφασης Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 249\1975
Μέλος της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.
Λέοντος Σοφού 10 (5ος όροφος), 546 25 Θεσσαλονίκη
Τηλ. & Fax: 2310 530533

e-mail: info@sielbe.gr, sielbe@gmail.com
mailing-list: sielbe-mailing-list@googlegroups.com
web site: www.sielbe.gr

Θεσσαλονίκη, 20 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣ: Τον Προϊστάμενο Δνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης
κ. Θ. Ταπανίδη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
• Περιφερειακό Δντη Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γ. Καρατάσιο
• Προϊστάμενο Δνσης Ιδιωτικής Εκπ/σης κ. Ν. Καλογεράκο
• ΟΙΕΛΕ


Κύριε Διευθυντή

Κάθε υπενθύμιση των νόμων και των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και το εργασιακό καθεστώς των ιδιωτικών εκπαιδευτικών αποτελεί για τον ΣΙΕΛΒΕ ευπρόσδεκτο εργαλείο στον καθημερινό μας αγώνα για την τήρηση της νομιμότητας στην ιδιωτική εκπαίδευση. Εξάλλου, προσφάτως και ιδίοις όμμασι, έχετε διαπιστώσει, στην περίπτωση του κ. Π. Παράσχου, την απαρέγκλιτη στάση μας υπέρ των όσων οι νόμοι ορίζουν.
Ωστόσο, στην με Α.Π. 1101/16-2-2009 εγκύκλιό σας, διαπιστώνουμε δύο βασικές αδυναμίες. Πρώτη, η δυσμενής διάκριση εις βάρος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ως οι νόμοι να ισχύουν μόνον για αυτούς και όχι καί για τους συναδέλφους τους στον δημόσιο τομέα. Δεύτερη, η a priori έκπτωση όλων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών σε υπολόγους για παραβάσεις που δυνητικά μπορούν να κάνουν.
Επειδή και οι δύο αστοχίες της εγκυκλίου καταργούν θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές της ισονομίας και ισοπολιτείας, παρακαλούμε για τις δικές σας δέουσες ενέργειες.

Ο Πρόεδρος Απόστολος Βουρκούδης

Ο Γ. Γραμματέας Τάσος Μπάρμπας

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web