Έντονη διαμαρτυρία της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. στον Προϊστάμενο Δνσης Λάρισας σχετικά με τον κ.Ξενάκη στα Εκπ. Ράπτου

Αθήνα, 6 Oκτωβρίου 2009
Αρ. Πρωτ.: 18589


ΠΡΟΣ : Tον Προϊστάμενο Δνσης Δ. Ε. Λάρισας κ. Ιω. Καραμήτρο

KOINOΠΟΙΗΣΗ : - Περιφερειακό Δντη Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κ. Αρ. Χαδούλη
- Σχολικό Σύμβουλο Δ.Ε. Λάρισας κ. Κ. Δημουλά

- Προϊστάμενο Δνσης Ιδιωτικής Εκπ/σης ΥΠΕΠΘ κ.

Ν.Καλογεράκο


Κύριε Προϊστάμενε,
Επανερχόμενοι, ύστερα από τις καταγγελίες που σας υποβάλαμε με το Α.Π. 18346/6-8-2009 έγγραφό μας, σας ενημερώνουμε ότι ο κ. Χρ. Ξενάκης, με αδιευκρίνιστη εξωθεσμική ιδιότητα, εξακολουθεί να συγκαλεί συσκέψεις Διευθυντικών στελεχών στα Εκπαιδευτήρια Ράπτου, προσφάτως μάλιστα έλαβε μέρος σε σύσκεψη του Συμβούλου κ. Ρίζου με τους Δντές Γυμνασίου και Λυκείου των εκπαιδευτηρίων. Ακόμα παρακολουθεί μαθήματα των εκπαιδευτικών στις τάξεις τους και συγκαλεί σεμινάρια των εκπαιδευτικών τα οποία διεκπεραιώνει ο ίδιος.
Παρακαλούμε, κ. Προϊστάμενε, για την άμεση παρέμβασή σας και την απομάκρυνση του εξωθεσμικού κ. Χρ. Ξενάκη από το εκπαιδευτήριο.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web