ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ! ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ


Δίνουμε στη δημοσιότητα σήμερα το Συλλογικό Σύμφωνο που υπέγραψαν στις 17 Ιανουαρίου 2013 η Διοίκηση της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης  με το παράρτημα του ΣΙΕΛΒΕ που  δημιουργήθηκε πρόσφατα στην Αμερικανική Γεωργική  Σχολή. Μεταξύ άλλων το σύμφωνο ορίζει  ότι «οι συνολικές ετήσιες τακτικές αποδοχές του εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί κατά την σηµερινή υπογραφή της παρούσας, θα παραµείνουν σταθερές καθ' όλη την ανωτέρω χρονική περίοδο και δεν θα επηρεασθούν από τυχόν νοµοθετικές και λοιπές κανονιστικές ρυθµίσεις των όρων αµοιβής και εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών». Ας σημειωθεί εδώ ότι η Διοίκηση της Σχολής δεν έχει προχωρήσει στην υπαγωγή των εκπαιδευτικών στο ενιαίο μισθολόγιο. Επίσης, συνομολογείται ότι δεν μπορούν να μεταβληθούν οι ώρες διδασκαλίας και το ωράριο απασχόλησης του εκπαιδευτικού προσωπικού, εκτός και εάν ζητηθεί από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Οι ρυθμίσεις αυτές καθορίζεται ότι έχουν ισχύ από 1/9/2012 έως και 31/8/2014. Είναι προφανές ότι η υπογραφή του συλλογικού συμφώνου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής επιβεβαιώνει τη θέση της ΟΙΕΛΕ πως η δημιουργία παραρτημάτων τόσο του ΣΙΕΛ όσο και του ΣΙΕΛΒΕ  αποκτά στην περίοδο που διανύουμε ιδιαίτερα κομβική σημασία για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς.

Δείτε εδώ το Συλλογικό Σύμφωνο.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web