Ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ - Εξεδόθη η εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.για τη χορήγηση - ανανέωση των Εκπαιδευτικών Αδειών των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών. Έως 15/6 η κατάθεση των δικαιολογητικών

Εκδόθηκε σήμερα μετά από συντονισμένες ενέργειες των αιρετών της ΟΙΕΛΕ και συνεργασία με τους αρμόδιους εκπροσώπους του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. η εγκύκλιος για τη χορήγηση των εκπαιδευτικών αδειών σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που περιγράφει η εγκύκλιος στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μέχρι τις 15/6. Ταυτόχρονα οι συνάδελφοι πρέπει να αποστείλουν τα δικαιολογητικά και στην Ομοσπονδία (e-mail: oiele@ath.forthnet.gr,  με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ»), καθώς εκπρόσωποί της θα στηρίξουν τις αιτήσεις στα υπηρεσιακά συμβούλια όπου συμμετέχουν.
Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. για τις εκπαιδευτικές άδειες.


Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web