ΤΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΒΑΖΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Το Υπουργείο Παιδείας ,σε απάντηση καταγγελιών της ΟΙΕΛΕ για απλήρωτες υπερωρίες σε μεγάλο ιδιωτικό σχολείο της Αθήνας (πατήστε εδώ), εξέδωσε έγγραφο (πατήστε εδώ) στο οποίο διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε απασχόληση ιδιωτικού εκπαιδευτικού πέραν του προβλεπόμενου εβδομαδιαίου ορίου (30 διδακτικές ώρες για τους πλήρους απασχόλησης εκπαιδευτικούς και ανάλογο κλάσμα για τους μειωμένου ωραρίου) συνεπάγεται την καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης.Επισημαίνεται ότι οι 34 ώρες που αναφέρονται για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας έχουν καταργηθεί από το νόμο 1566/85 και έχουν οριστεί σε 30 όπως και για τη Δευτεροβάθμια.
Η απόφαση αυτή του Υπουργείου Παιδείας τερματίζει το όνειδος των απλήρωτων υπερωριών σε πολλά ιδιωτικά σχολεία. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, συχνά υπό την έμμεση, ή άμεση απειλή της απόλυσης (θυμίζουμε ότι στα ιδιωτικά σχολεία πλέον οι απολύσεις είναι ελεύθερες και αναιτιολόγητες) σύρονται στα σχολεία απογεύματα, βράδια, Σαββατοκύριακα και αργίες για παντός είδους υπηρεσίες (ενημερώσεις γονέων, bazaar, opening days, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες εκτός ωρολογίου προγράμματος) χωρίς να αμείβονται.
Η ΟΙΕΛΕ θα ζητήσει την κοινοποίηση του εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας σε όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας και την αυστηρή εφαρμογή όσων προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web