ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΙΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ! ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕ Δ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


Επιτέλους, ορισμένοι δημόσιοι λειτουργοί αντιλαμβάνονται ότι ο χώρος της ιδιωτικής εκπαίδευσης οφείλει να εποπτεύεται σοβαρά προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.
Σε συνέχεια της εντολής του Υπουργού Παιδείας για τερματισμό της διαδικασίας των παράνομων εσωτερικών αξιολογήσεων, ο Διευθυντής ΠΕ Δ’ Αθήνας κ. Κέντρος απέστειλε σε όλα τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία της περιοχής της εποπτείας του έγγραφο, με το οποίο καλούνται οι Διευθυντές των σχολείων εντός 5 ημερών να ενημερώσουν τη Διεύθυνση, εάν έχουν διεξάγει τέτοιου τύπου διαδικασία.
Σε περίπτωση που η απάντηση είναι αρνητική, ζητείται επίσης η υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης όλων των εκπαιδευτικών ότι δεν υπέστησαν οποιαδήποτε αξιολογική διαδικασία.
Θεωρούμε πως η συγκεκριμένη κίνηση είναι θετική που υπενθυμίζει ότι τα ιδιωτικά σχολεία υπόκεινται σε κρατικό έλεγχο, σύμφωνα με το Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία. Είναι, όμως, αναγκαίο και οι συνάδελφοι να ελέγχουν την τήρηση της νομιμότητας στα σχολεία όπου υπηρετούν και να ενημερώνουν, όποτε χρειάζεται, τις αρμόδιες αρχές. Τέλος, η ΟΙΕΛΕ θα αναμείνει ανάλογες κινήσεις και από άλλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web