Απόφαση ΔΣ ΟΙΕΛΕ: Αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση για την Ιδιωτική Εκπαίδευση για τη διασφάλιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και της νομιμότητας της έκδοσης των τίτλων βάσει των προβλέψεων της ΕΕ.

Στο χθεσινό ΔΣ της ΟΙΕΛΕ έγινε αναλυτική συζήτηση για τα φλέγοντα ζητήματα της ιδιωτικής εκπαίδευσης (μαύρη εργασία, έκδοση πλαστών τίτλων, παραχάραξη ενδοσχολικών διαδικασιών, καταστρατήγηση ωρολόγιων προγραμμάτων κ.λπ).
Την περασμένη Παρασκευή  ο Υπουργός Παιδείας ζήτησε από την ΟΙΕΛΕ παρατηρήσεις στο άρθρο του νομοσχεδίου Μπαλτά που αφορούσε την ιδιωτική εκπαίδευση. Το ΔΣ της Ομοσπονδίας αποφάσισε ομόφωνα ότι θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα η ψήφιση νέας νομοθετικής ρύθμισης για την ιδιωτική εκπαίδευση βασισμένη στις προβλέψεις της διάταξης Μπαλτά με σκοπό:
  • Την καταπολέμηση σοβαρών παθογενειών της ιδιωτικής εκπαίδευσης που επιβαρύνουν τα δημόσια ταμεία και το ασφαλιστικό σύστημα (μαύρη εργασία, φοροδιαφυγή)
  • Την τήρηση των προϋποθέσεων που έχει θέσει η ΕΕ για την αντιστοίχιση του Εθνικού με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι η διασφάλιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και της νομιμότητας των εκδιδόμενων τίτλων από φορείς ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web