Για τς 9/6 αναβλήθηκε η εκδίκαση της προσφυγής των σχολαρχών στο ΣτΕ εναντίον της Υ.Α. Κουράκη


Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη εκδίκαση της προσφυγής του Συνδέσμου των σχολαρχών (ΣΙΕΙΕ) κατά της Υ.Α.Κουράκη (σε περίπτωση που ψηφιστεί πριν τη συγκεκριμένη ημερομηνία η νομοθετική ρύθμιση για την ιδιωτική εκπαίδευση, δεν θα υπάρχει λόγος εκδίκασης της προσφυγής). Θυμίζουμε ότι η Απόφαση αυτή, που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Απρίλιο του 2015, επιχειρεί να βάλει μια τάξη στο ανεξέλεγκτο τοπίο των πρόσθετων δραστηριοτήτων των ιδιωτικών σχολείων, καθώς ορίζει την υποχρεωτική δήλωσή τους προς έλεγχο στα γραφεία εκπαίδευσης, τον χαρακτηρισμό των ωρών απασχόλησης των εκπαιδευτικών ως ωρών διοριστηρίου με αποτέλεσμα να καταπολεμάται έτσι η φοροδιαφυγή και η μαύρη εργασία.
Είναι φανερό ότι με την προσφυγή τους οι εκπρόσωποι του ΣΙΕΙΕ θέλουν να εξαφανίσουν και την τελευταία νησίδα νομιμότητας που έχει απομείνει στο εκτός ωρολογίου προγράμματος τμήμα των δραστηριοτήτων των ιδιωτικών σχολείων (άλλωστε, αυτή είναι και η αιχμή του δόρατος της δημόσιας ρητορικής τους εναντίον της νομοθετικής διάταξης για την ιδιωτική εκπαίδευση). Μόνιμη επιδίωξή τους η απόσυρση κάθε είδους εποπτείας από τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων, ώστε να μην υπάρχει ούτε παιδαγωγικός ούτε οικονομικός έλεγχος στις «επιχειρήσεις» τους (όπως αρέσκονται να λένε).
Πρέπει, βεβαίως, να υπενθυμίσουμε ότι το Σεπτέμβριο του 2015 η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕείχε ακυρώσει τις αιτήσεις αναστολής που κατέθεσαν ο ΣΙΕΙΕ και ομάδα ιδιοκτητών κατά της Υ.Α. Κουράκη. Κεντρικό σημείο της απόφασης η επίκληση της συνταγματικής επιταγής και της νομολογίας που εκδόθηκε σύμφωνα με αυτήν. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ:
  • Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και τα ιδιωτικά σχολεία ελέγχονται από αυτό, προκειμένου να παρέχουν δημόσιο και κοινωνικό αγαθό
  • Ως εκ τούτου, τα ιδιωτικά σχολεία δεν υπάγονται στο άρθρο 5, παρ. 1 του Συντάγματος (ελευθερία του ατόμου για το επιχειρείν), αλλά ελέγχονται ως χώροι άσκησης δημόσιου λειτουργήματος
  • Η αναγκαιότητα κρατικής εποπτείας επί των ιδιωτικών σχολείων έχει ως συνέπεια την «έντονη ρυθμιστική επέμβαση του νομοθέτη στην οργάνωση και στη λειτουργία τους καθώς και στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού τους»
  • Με βάση τα παραπάνω οι αιτήσεις του ΣΙΕΙΕ και της ομάδας των ιδιοκτητών που προσέφυγαν απορρίπτεται.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web