Η πρόταση της ΟΙΕΛΕ για την άρση του αδιεξόδου με το ζήτημα των αναπληρωτών


Με αφορμή τη σημερινή κινητοποίηση των συναδέλφων αναπληρωτών του δημοσίου (ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται δεκάδες εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία στα ιδιωτικά σχολεία) για τα αναμφίβολα δίκαια αιτήματά τους, η ΟΙΕΛΕ επαναλαμβάνει προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς την πρόταση που έλαβε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο το οποίο έχει προκληθεί κατά κύριο λόγο μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του ΣτΕ.
Η πρόταση της ΟΙΕΛΕ, εναρμονισμένη με όσα προβλέπει η απόφαση του ΣτΕ,  περιλαμβάνει τρεις άξονες :
  • Η ευθύνη της σύνταξης του Πίνακα Αναπληρωτών θα ανήκει αποκλειστικά σε ανεξάρτητη αρχή (ΑΣΕΠ)
  • Προτεραιότητα για πρόσληψη θα έχουν οι επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ
  • Προτείνουμε να ισχύσει για το σύστημα πρόσληψης των Αναπληρωτών το άρθρο 47 του νομοσχεδίου Μπαλτά-Κουράκη που είχε υποβληθεί σε δημόσια διαβούλευση, είχε περάσει από τον έλεγχο του ΓΛΚ και της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής της Βουλής. Σύμφωνα με το άρθρο 47:
«1.    Η παράγραφος 4 του άρθρου 5Α του ν.3848/2010 (Α΄ 71), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν.4283/2014 (Α΄ 189), καταργείται.
  1. Οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, όπως αυτοί ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του ν.3848/2010 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνεχίζουν να τροφοδοτούνται από 1.9.2010 μέχρι και το σχολικό έτος 2015-16 με στοιχεία προϋπηρεσίας.»

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web