ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΕΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!


Μετά από τη δημόσια καταγγελία της ΟΙΕΛΕ για περιπτώσεις μαζικών μετεγγραφών μαθητών από δημόσια σε ιδιωτικά σχολεία με ενδεχόμενο δόλο, λόγω κυρίως της αλλαγής κτήσης απολυτήριου τίτλου στην Γ’ Λυκείου, η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Α/μιας και Β/μιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ζήτησε από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όλης της χώρας να προσκομίσουν αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των μετεγγραφών.
Θεωρούμε ότι η ενέργεια αυτή του Υπουργείου Παιδείας είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα πρέπει να συνοδευτεί από συγκεκριμένα μέτρα αυξημένης εποπτείας ενδοσχολικών διαδικασιών, στις περιπτώσεις που προκύπτει πως όντως υπάρχει ασυνήθης αριθμός μετεγγραφών από δημόσια σε ιδιωτικά σχολεία.
Δείτε εδώ το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών του ΥΠΠΕΘ.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web