Αιρετοί ΟΙΕΛΕ στο ΠΥΣΔΕ Α’ Αθήνας: Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο Αρσάκειο Τιράνων για τυπικούς αλλά και ουσιαστικούς λόγους – Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΗΤΑ ΑΜΕΣΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ (Ν)ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΥ


Στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Α’ Αθήνας που είχε ως θέμα την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών που εργάζονται στο «Αρσάκειο Τιράνων: Ελληνοαλβανικό Κολλέγιο Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας» οι αιρετοί της ΟΙΕΛΕ ανέπτυξαν την άποψη της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με την οποία η προϋπηρεσία αυτή δεν μπορεί να αναγνωριστεί τόσο για τυπικούς όσο και για ουσιαστικούς λόγους.
Τυπικά, για το ζήτημα ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 7, του άρθρου 329 του Ν. 4072/2012. Σύμφωνα με το άρθρο, τα ζητήματα που αφορούν την άσκηση διοικητικής εποπτείας στο εν λόγω σχολείο και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας. Από τη στιγμή που τέτοια απόφαση δεν έχει εκδοθεί, δεν μπορεί να εκδοθεί καμιά διοικητική πράξη σε ό, τι αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των Αρσακείων Σχολείων στα Τίρανα. Επομένως, δεν μπορεί να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία τους.
Υπάρχουν, όμως, σοβαρότατοι λόγοι ουσίας για τους οποίους δεν πρέπει να αναγνωριστεί αυτή η προϋπηρεσία. Η τροπολογία που κατατέθηκε για το συγκεκριμένο σχολείο ήταν μια χαριστική πράξη (και η μόνη επί της ουσίας νομοθέτηση για την ιδιωτική εκπαίδευση) του επικεφαλής της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας κ. Γ. Μπαμπινιώτη, την εποχή που υπηρέτησε ως Υπουργός Παιδείας, για να ρυθμίσει τα του «οίκου» του. Θεωρούμε αδιανόητο σε μια περίοδο που δίδεται μάχη να αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, να υπάρχει ακόμη προς εφαρμογήν μια ρουσφετολογική ρύθμιση που αφορά εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εργάζονται στο εξωτερικό, όχι σε ένα ελληνικό σχολείο, αλλά σε ένα ξένο σχολείο με ξένο πρόγραμμα και απευθύνονται σε αλλοδαπούς μαθητές.
Οι αιρετοί εκπρόσωποι της ΟΙΕΛΕ κατέθεσαν υπόμνημα για το ζήτημα. Στη συνεδρίαση ομόφωνα αποφασίστηκε να μην αναγνωριστεί η προϋπηρεσία, λόγω μη έκδοσης Υπουργικής Απόφασης για το ζήτημα, όπως προβλέπει το άρθρο 329 του Ν. 4072/2012. Όμως η απόφαση αυτή δεν επιλύει το θέμα, καθώς απλώς το αφήνει σε εκκρεμότητα και γι’ αυτό το λόγο οι αιρετοί της ΟΙΕΛΕ αποχώρησαν μετά τη λήξη της ψηφοφορίας. Η Ομοσπονδία θα ζητήσει την κατάργηση της συγκεκριμένης ρουσφετολογικής διάταξης και αντικατάστασή της από νέα νομοθετική ρύθμιση.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web