Απερχόμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας : ΕΓΙΝΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ, ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΑΞΗ ΣΤΟ ΧΑΟΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Με την ευκαιρία της αλλαγής στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, η ΟΙΕΛΕ, όπως πράττει σε κάθε τέτοια περίπτωση, καταθέτει ενώπιον των συναδέλφων έναν σύντομο απολογισμό της θητείας της απερχόμενης ηγεσίας.
Η τετραετία 2010-2014 ήταν μια σκοτεινή περίοδος για την ιδιωτική εκπαίδευση. Οι κυβερνήσεις της περιόδου αυτής σε αγαστή συνεργασία με τους επιχειρηματίες του χώρου ναρκοθέτησαν την εφαρμογή του Συντάγματος και προχώρησαν στην απόσυρση της κρατικής εποπτείας από τα ιδιωτικά σχολεία με αποτέλεσμα την όξυνση της ανομίας, την έκδοση πλήθους παράνομων τίτλων σπουδών και τις εκδικητικές απολύσεις δεκάδων συναδέλφων. Η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων δημιούργησε τοπίο Μεσαίωνα στα φροντιστήρια Δ.Ε. και στα ΚΞΓ. Οι συνάδελφοι έχασαν μέχρι και το 70% των αποδοχών τους, ενώ η μαύρη εργασία και η φοροδιαφυγή έγιναν κανόνας στους χώρους αυτούς.
Με συλλογική προσπάθεια της Ομοσπονδίας και των ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας από το 2015 και μετά η κατάσταση άρχισε να αλλάζει. Παρά τη λυσσαλέα αντίδραση ενός εξαιρετικά οργανωμένου μπλοκ πολιτικών, επιχειρηματικών και μηντιακών δυνάμεων και, φυσικά, της «συνεργαζόμενης» τρόικα που επεδίωκαν την πλήρη υπαγωγή της εκπαίδευσης σε όρους ελεύθερης αγοράς, η απερχόμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου εφάρμοσε τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας στο χώρο. Ορόσημο για τη δραστική αλλαγή της κατάστασης στην ιδιωτική εκπαίδευση αλλά και στο χώρο της Παιδείας συνολικά ήταν η ψήφιση του Ν. 4415/2016. Στα άρθρα 28 και 30 του νόμου υπάρχουν καθοριστικές αλλαγές σε ό, τι αφορά την εποπτεία και τη λειτουργία ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών και στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών. Τερματίστηκε το όνειδος της υπαγωγής των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο Υπουργείου Εργασίας και επανήλθε η εποπτεία τους στο Υπουργείο Παιδείας. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε έλεγχος σε αρκετές μονάδες ιδιωτικής εκπαίδευσης σε ό, τι αφορά την κτηριακή υποδομή και την τήρηση της εργατικής και της εκπαιδευτικής νομοθεσίας.
Αποτελεί, όμως, αναγκαιότητα η συνέχιση της ίδιας πολιτικής με γνώμονα την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και του ευαίσθητου κοινωνικού αγαθού της Παιδείας. Το μπλοκ «θεσμών», πολιτικών δυνάμεων, επιχειρηματιών και ΜΜΕ εμμένει με λύσσα στη μη εφαρμογή του νόμου που ψηφίστηκε. Ήδη η επίσημη έκφραση των ιδιοκτητών, ο Σύνδεσμός τους, έχει δώσει εντολή στα μέλη του να καταστρατηγήσουν τις διατάξεις του. Είναι, επομένως, αναγκαίο η νέα πολιτική ηγεσία να συνεχίσει απαρέγκλιτα στην ίδια πορεία, δηλ. στην πιστή τήρηση του νέου νομοθετικού πλαισίου και στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή του. Πιο συγκεκριμένα, η ΟΙΕΛΕ θεωρεί πως προτεραιότητες για το Υπουργείο Παιδείας σε σχέση με την ιδιωτική εκπαίδευση είναι:
  • Η επανασύσταση της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας που είναι απαραίτητη για να μπορεί η πολιτεία να ελέγχει με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα το χώρο.
  • Η κατά γράμμα εφαρμογή του νόμου για την ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς ο Σύνδεσμος των σχολαρχών έχει δώσει εντολή στα μέλη του να μην τον τηρούν, ιδίως σε ό, τι αφορά τις εκτός ωρολογίου προγράμματος δραστηριότητες.
  • Η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας με σκοπό την από κοινού με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας εποπτεία των φροντιστηρίων Δ.Ε και των ΚΞΓ για να μπει φραγμός στη μαύρη εργασία και στη φοροδιαφυγή.
  • Η συνέχιση με πολύ πιο εντατικούς ρυθμούς των ελέγχων σε όλους τους παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης (ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια, ΚΞΓ, ΙΙΕΚ, ΚΕΚ κ.λπ.)
Η Ομοσπονδία θα ζητήσει με επιστολή της συνάντηση με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, προκειμένου να τεθούν επί τάπητος όλα τα ζητήματα που αφορούν το χώρο αλλά και την Παιδεία ευρύτερα.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web