ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ


Η μειονοτική εκπαίδευση αποτελεί ένα ξεχωριστό και ευαίσθητο κομμάτι του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αρχικά, με βάση τη Συνθήκη της Λωζάνης, η παροχή μειονοτικής εκπαίδευσης αφορούσε μόνο το δημοτικό σχολείο, επειδή αυτό αποτελούσε την υποχρεωτική εκπαίδευση της εποχής. Εν συνεχεία, το μειονοτικό καθεστώς επεκτάθηκε μερικώς και στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας με την ίδρυση δύο μειονοτικών γυμνασίων, του «ΤζελάλΜπαγιάρ» στην Κομοτηνή το 1952 και του Μειονοτικού Γυμνασίου Ξάνθης το 1965. Από το 1979 τα μέχρι τότε εξατάξια γυμνάσια μετετράπησαν σε τριτάξια γυμνάσια και λύκεια, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Τα σχολεία αυτά ορίζονται ως ιδιωτικά και λειτουργούν με βάση τους Ν. 682/77 όπως ισχύει σήμερα (θεμελιώδης νόμος για την ιδιωτική εκπαίδευση) και 1566/85. Το πρόγραμμά τους είναι επίσης δίγλωσσο και η κατανομή των μαθημάτων στις δύο γλώσσες είναι περίπου ισοδύναμη. Σύμφωνα με τα ιδρυτικά τους κείμενα, τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, της ιστορίας, γεωγραφίας και κοινωνικής και πολιτικής αγωγής διδάσκονται στα ελληνικά, ενώ τα υπόλοιπα (θρησκευτικά, τουρκική γλώσσα, φυσική, μαθηματικά κλπ) στην τουρκική. Αντίθετα με τα δημοτικά, τα μαθήματα των ξένων γλωσσών και της φυσικής αγωγής διδάσκονται από τουρκόφωνους εκπαιδευτικούς και ανήκουν στο αντίστοιχο μέρος του προγράμματος (ΑσκούνηΝέλλυ, «Η εκπαίδευση της μειονότητας», 2008).
ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Ως αμιγές ιδιωτικό σχολείο λογίζεται το ιδιωτικό μειονοτικό σχολείο «ΜουζαφέρΣαλίχογλου» Ξάνθης που έχει ιδιοκτήτη και διευθυντή μουσουλμάνους Έλληνες υπηκόους. Εκεί υπηρετούν εκπαιδευτικοί Έλληνεςχριστιανοί και μουσουλμάνοι που συνεργάζονται αρμονικά. 20 από τους εκπαιδευτικούς είναι αποσπασμένοι από τη δημόσια εκπαίδευση.Το σχολείο εξυπηρετεί περίπου 650 μαθητές, αποτελώντας το πολυπληθέστερο σχολείο του νομού Ξάνθης.
Το σχολείο λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος1965-1966. Το πρώτο κτήριο του Μειονοτικού Εξατάξιου Γυμνασίου Ξάνθης ήταν το Γυμνάσιο Θηλέων της πόλης που στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ως δημοτικό. Το σχολικό έτος 1970-1971 με υπουργική απόφαση το Μειονοτικό Γυμνάσιο-Λύκειο μεταφέρθηκε στην οδό Χατζησταύρου, στο κτήριο όπου βρισκόταν το καπνομάγαζο του Κατίπ Χουσεΐν, που είχε παλαιότερα λειτουργήσει ως Λύκειο Θηλέων. Το Ιδιωτικό Μειονοτικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης ΜουζαφέρΣαλίχογλου, παρέχει τις υπηρεσίες του στο ίδιο κτήριο μέχρι σήμερα.
ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο σχολείο έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα ιδιωτικά σχολεία. Επομένως για το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ιδιωτικού Μειονοτικού Σχολείου Ξάνθης ισχύει το νομοθετικό πλαίσιο για την ιδιωτική εκπαίδευση, άρα και ο Ν. 4415/2016 και οι διατάξεις που περιέχονται στο άρθρο 28 του νόμου.
Από  το 2001 συμμετέχουν στα κοινά των ιδιωτικών εκπαιδευτικών εγγεγραμμένοι στο ΣΙΕΛΒΕ και με παρουσία στα Συνέδρια της Ομοσπονδίας περίπου 25 εκπαιδευτικοί του σχολείου. Η ΟΙΕΛΕ βρίσκεται στο πλευρό των συναδέλφων μας στο Ιδιωτικό Μειονοτικό Σχολείο Ξάνθης, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ιδιωτική εκπαίδευση.

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Οι συνάδελφοι στα μειονοτικά σχολεία κάνουν σπουδαία δουλειά και οφείλουμε να είμαστε δίπλα τους σε ό,τι κι αν χρειαστεί.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web