ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙ Ο Ν. 4415/2016 ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ


Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πριν από τέσσερις μήνες περίπου ψηφίστηκε ο Ν. 4415/2016 που αποκαθιστούσε την επιταγή του Συντάγματος στην ιδιωτική εκπαίδευση, την στενή εποπτεία του κράτους δηλαδή επί της λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων και της υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών τους. Οι ρυθμίσεις είναι σύμφωνες με τις  προβλέψεις του  Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο  4359/2016. Όπως, άλλωστε, έχει κατ’ επανάληψη κριθεί από τα Ανώτατα Δικαστήρια, τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια δεν αποτελούν αμιγείς επιχειρήσεις και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε ειδικό εργασιακό  καθεστώς, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια του εκπαιδευτικού τους έργου.
Όλοι θυμόμαστε το συνέβη στην ιδιωτική εκπαίδευση στην προ νόμου Φίλη περίοδο, ιδίως δε μετά την ψήφιση των εκτρωματικών ρυθμίσεων Αρβανιτόπουλου (Ν. 4254/2014). Απόσυρση της κρατικής εποπτείας από τα σχολεία, έκδοση παράνομων τίτλων σπουδών, παραχάραξη ωρολόγιων προγραμμάτων και βαθμολογιών, δεκάδες εκπαιδευτήρια λειτουργούντα χωρίς νόμιμη άδεια και με τεράστια χρέη στα κρατικά ταμεία. πογκρόμ διώξεων εναντίον εκπαιδευτικών με κοινωνική δράση, πολυετή προϋπηρεσία, με θάρρος καταγγελιών παρανομιών στα σχολεία τους κ.λπ., όξυνση της μαύρης εργασίας. Κάποιοι εργοδότες και οι «εξωχώριοι» φίλοι τους ονειρεύονται επιστροφή σ’ αυτές τις σκοτεινές εποχές και με την «πολύτιμη» βοήθεια ΜΜΕ και πολιτικών προσώπων επιχειρούν να ξεθεμελιώσουν τις σχετικές με την ιδιωτική εκπαίδευση διατάξεις του Νόμου.
Η επιστροφή σε εποχές απόλυτης ασυδοσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση θα είναι δραματική για όλο το χώρο της εκπαίδευσης. Η αλλοίωση του εκπαιδευτικού αγαθού θα προκαλέσει γιγάντωση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων, διότι μέσω της πλήρως απορρυθμισμένης ιδιωτικής εκπαίδευσης το αγαθό της Παιδείας και της πρόσβασης στην αγορά εργασίας θα είναι υπόθεση μαθητών προερχόμενων από προνομιούχες οικογένειες και όσων φοιτούν σε ιδιωτικά-σχολεία μαϊμού.
Επιπλέον, το ζήτημα αναδεικνύεται ως μείζον για όλο τον κόσμο της εργασίας και για την κοινωνία, καθώς σε πολλές περιπτώσεις κινδυνεύει η πολιτική και η θρησκευτική ελευθερία των εκπαιδευτικών, καθώς και τα προσδιορισμένα από εγχώριες και διεθνείς συνθήκες κατοχυρωμένα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματά τους.
Η ΟΙΕΛΕ δεν θα επιτρέψει σε καμιά περίπτωση να συνεχιστεί η αμφισβήτηση των διατάξεων του Ν. 4415/2016 και να επανέλθουν στην ιδιωτική εκπαίδευση συνθήκες δίωξης με πολιτικό, ιδεολογικό, θρησκευτικό περιεχόμενο, απαράδεκτες εν έτει 2017. Πλέον, το λόγο θα έχει η επίσημη πολιτεία και η δικαιοσύνη.
Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 4415/2016
Κλιμάκιο της ΟΙΕΛΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας και το Προεδρείο του ΣΙΕΛΒΕ (Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας) μεταβαίνουν την επόμενη Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου στην Ξάνθη προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό ζήτημα μη συμμόρφωσης του σχολείου με απόφαση του ΚΥΣΔΕ (και κατ΄ επέκτασιν με τις ρυθμίσεις του Ν. 4415/2016).

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web