Για πρώτη φορά εκπρόσωποι του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής ανέπτυξαν τις θέσεις τους για το Νέο Λύκειο


Χθες ήταν μία ιστορική ημέρα για το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, καθώς για πρώτη φορά από την ημέρα ίδρυσής του εκπρόσωποι του Κέντρου κλήθηκαν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής προκειμένου να αναπτύξουν τις θέσεις τους για τις προτάσεις του ΙΕΠ σχετικά με τις αλλαγές στο Λύκειο. Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ εκπροσώπησαν στην Επιτροπή ο Υπεύθυνος Επιστημονικών Ερευνών κ. Ν. Παΐζης και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μ. Κουρουτός.
Η πρόσκληση στο  ΚΑΝΕΠ αποδεικνύει την διαρκώς αυξανόμενη επιρροή των θέσεων και της Ερευνητικής του εργασίας στην ελληνική εκπαίδευση και στην κοινωνία. Οι Ετήσιες Εκθέσεις του Κέντρου αξιοποιούνται τόσο στο δημόσιο διάλογο όσο και από εγχώριες και διεθνείς αρχές, ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, συνδικάτα και κέντρα ερευνών.
Διαβάστε εδώ τις θέσεις που ανέπτυξε ο Νίκος Παϊζης εκπροσωπώντας το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στη σημερινή συνεδρίασης της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web