Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2016) ΤΟΥ ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ η Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση (2016) με τίτλο «Η ταυτότητα της ελληνικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 2002 έως το 2014 –Το εθνικό πλαίσιο αναφοράς». Αντικείμενο της Έκθεσης είναι η μελέτη των βασικών μεγεθών της ελληνικής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συγκριτική αποτύπωση όλων των διαθέσιμων οικονομικών και μη-οικονομικών μεγεθών της για την περίοδο 2002-2014.
Όπως αναφέραμε σε χθεσινή μας ανάρτηση, η Έκθεση παρουσιάστηκε σε μια εξαιρετική εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης με τη συμμετοχή εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου, της εκπαίδευσης και συλλογικών φορέων.
Για την πρόσβαση όλων στο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης 2016 το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ έχει αναρτήσει και σε μορφή PDF τόσο το πλήρες κείμενο της έκθεσης (ως βιβλίο), την αντίστοιχη προβολή PowerPoint, καθώς και τη σύνοψη των συμπερασμάτων, με ελεύθερη πρόσβαση και δυνατότητα αποθήκευσης των αρχείων.

Για την πλήρη Ετήσια Έκθεση για την εκπαίδευση 2016 (Βιβλίο) πατήστε εδώ
Για την Παρουσίαση (PowerPoint) της Έκθεσης 2016 πατήστε εδώ
Για τη Σύνοψη Συμπερασμάτων της Έκθεσης εδώ

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web